Jak napisać konspekt - co to jest, definicja, przykłady

Co to jest konspekt – definicja

Konspekt to skrót wypowiedzi pisemnej lub ustnej ujęty w punktach, bardziej szczegółowy niż plan.

 

Cechy i zasady tworzenia

Analizowaną kwestię podzielić należy na szczegółowe zagadnienia, które przedstawia się w kolejnych punktach. Porządkują one wypowiedź i nadają jej konkretny kierunek. Dalsze uszczegółowienie możliwe jest po zastosowaniu podpunktów. Na tym etapie należy posługiwać się zdaniami pojedynczymi, równoważnikami zdań lub hasłami, które rozwinięte zostaną w pracy właściwej. Im krótsze sformułowania, tym przejrzystszy, czytelniejszy jest konspekt.

Dobrze skonstruowany konspekt umożliwia autorowi pracy uporządkowanie wiedzy, ukierunkowanie działań oraz zdefiniowanie ewentualnych braków.

 

Budowa i schemat

1. Podstawowe informacje dotyczące analizowanego problemu (sformułowana teza/hipoteza, określony problem, pytanie badawcze), wykorzystana w pracy literatura, metody badawcze.

2. Kolejno prezentowane treści, np. argumenty, przykłady, wnioski – z zachowaniem porządku warunkującego spójność i logiczny układ wypowiedzi (tematyczny lub przyczynowo-skutkowy).

3. Ewentualne materiały pomocnicze wykorzystane do przygotowania wypowiedzi, np. cytaty, reprodukcje, nagrania, prezentacje itp.

 

Przydatne zwroty i słownictwo

bibliografia przedmiotowa, bibliografia podmiotowa, plan ramowy, plan szczegółowy, teza, hipoteza, argument, kontrargument, wniosek, metoda badawcza, narzędzie badawcze, próba badawcza, tekst źródłowy, cel ogólny, cel szczegółowy, cel operacyjny

 

Konspekt zajęć/lekcji

Jest to konspekt stanowiący zarys planowanej lekcji. Napisany w sposób czytelny, zwięzły i jasny umożliwia rzetelne przygotowanie zajęć oraz sprawne ich przeprowadzenie. Powinien zawierać informacje dotyczące tematu lekcji, planowanych do osiągnięcia celów, metod i form pracy, wykorzystanych środków dydaktycznych oraz przebiegu zajęć, czyli kolejno wykonywanych czynności.

Przykładowy konspekt lekcji – wzór – konspekt lekcji Ortografia na wesoło


Konspekt pracy licencjackiej/magisterskiej

Konspekt ten jest punktem wyjścia do pracy dyplomowej. To schemat zaplanowanych działań badawczych, umożliwiający określenie kierunku pracy, selekcję i uporządkowanie istotnych treści, ustalenie harmonogramu czynności. Odzwierciedla nie tylko zawartość pracy, ale i strukturę myślenia autora. Umożliwia przygotowanie logicznego, spójnego, przejrzystego tekstu oraz uniknięcie powtórzeń treści.

Przykładowy konspekt pracy licencjackiej – wzór


Konspekt rozprawki

Konspekt rozprawki to schematyczny zapis toku rozumowania autora prowadzącego do konkretnych wniosków. Umożliwia logiczne uporządkowanie zebranych argumentów (które zostaną rozwinięte w pracy właściwej) oraz zgromadzenie materiałów możliwych do wykorzystania w toku pracy redakcyjnej.

Przykładowy konspekt rozprawki – wzór – konspekt rozprawki Tęsknota – siła niszcząca czy budująca ludzkie życie? 


Polecamy również:

 • Konspekt lekcji/zajęć

  Konspekt lekcji języka polskiego   Temat: Słówka piórem notowane, czyli o zasadach pisowni wyrazów z „ó” wymiennym Czas realizacji: 45 minut Klasa: V b Prowadzący: Jan Nowak Więcej »

 • Konspekt pracy licencjackiej - przykład, wzór

  Joanna Nowaczyk Konspekt pracy licencjackiej Tytuł: Postrzeganie przez uczniów gimnazjum problemu niepełnosprawności oraz osób niepełnosprawnych Więcej »

 • Konspekt rozprawki

  Konspekt rozprawki   Temat: Tęsknota – siła niszcząca czy budująca ludzkie życie? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu „Lalki”, całej powieści Bolesława Prusa oraz wybranego tekstu kultury. Więcej »

Komentarze (10)
Wynik działania 2 + 4 =
Jerzy_777
2023-03-27 06:56:54
Według mnie bardzo konkretne i przydatne. Mam zrobić konspekt na podstawie prezentacji, którą zrobiłem, żeby prowadzić zbiórkę ministrantów. Bardzo mi to pomogło. Pozdrawiam!
Lenon
2021-12-19 14:09:22
W konspekcie Tierbauten, bym sobie nie poradził bez tego. :))
Ja
2021-10-11 07:59:20
Przydatne
Meriaton
2021-06-27 14:28:17
Nie działa ! Ja to naprawię ! A tak serio bardzo dobrze opisane. Warto by dodać przykład i przykład Planu dla uwidocznienia różnic.
Marcin Krasucki
2021-02-22 10:06:35
dzieki przydatne
kononowicz
2020-11-23 21:19:10
i tak nie umiem
***** ***
2020-10-30 13:31:52
przydatne
Masny ted
2020-10-11 11:14:18
ok
aha
2020-10-08 06:26:37
fajne
xd
2020-05-19 16:28:50
ok
 • Najnowsze
 • Losowe
Ostatnio komentowane
zajefajne
• 2024-06-12 14:00:02
q
• 2024-06-10 20:15:55
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43