Konspekt pracy licencjackiej - przykład, wzór

Joanna Nowaczyk

 

Konspekt pracy licencjackiej

 

Tytuł: Postrzeganie przez uczniów gimnazjum problemu niepełnosprawności oraz osób niepełnosprawnych

 

I. Problem badawczy – Czy uczęszczanie do klasy integracyjnej wpływa na sposób postrzegania przez uczniów problemu niepełnosprawności?

II. Zmienne badawcze:

1. zmienna niezależna – przynależność do klasy (zwykłej lub integracyjnej),

2. zmienna zależna – sposób postrzegania osób niepełnosprawnych i ich problemów.

III. Hipotezy badawcze

1. Pełnosprawni uczniowie klas integracyjnych mają mniejsze trudności ze zdefiniowaniem pojęcia niepełnosprawności niż rówieśnicy z klas zwykłych.

2. Uczniowie klas integracyjnych wykazują się większą wrażliwością i znajomością potrzeb niepełnosprawnych kolegów.

3. Uczniowie klas integracyjnych częściej opowiadają się za równouprawnieniem niepełnosprawnych we wszystkich dziedzinach życia.

IV. Próba badawcza – 50 uczniów z jednego rocznika wyłonionych poprzez celowy dobór losowy w wariancie proporcjonalnym (25 z klas integracyjnych, 25 z klas zwykłych).

V. Metoda badań i narzędzia badawcze:

1. sondaż diagnostyczny (technika projekcyjna i analizy treści),

2. karta do odnotowania skojarzeń z pojęciem „niepełnosprawność” oraz odpowiedzi na pytania dotyczące osób niepełnosprawnych i ich problemów.

VI. Plan pracy

1. Wstęp – przedstawienie tematu pracy, uzasadnienie jego wyboru.

2. Rozdział I – „Dziecko niepełnosprawne i problem integracji w świetle literatury naukowej”:

a. niepełnosprawność – problemy definicyjne,

b. problem integracji uczniów niepełnosprawnych,

c. charakterystyka postaw społecznych względem osób niepełnosprawnych.

3. Rozdział II – „Metodologia badań”:

a. problem badawczy,

b. zmienne i hipotezy badawcze,

c. próba badawcza,

d. metody i techniki badań pedagogicznych,

e. narzędzia badawcze.

4. Rozdział III – „Analiza, interpretacja i wyniki badań własnych”:

a. wstępna analiza materiału badawczego (dane statystyczne),

b. analiza właściwa,

c. interpretacja – weryfikacja hipotez,

d. podsumowanie, wnioski.

5. Bibliografia

VII. Wstępna bibliografia

a. Brzeziński J., Elementy metodologii badań psychologicznych, Warszawa, Państwowe Wydaw. Naukowe, 1980, ISBN 83-01-01700-7.

b. Chajda E., Postawy wobec osób niepełnosprawnych, [online], dostęp: 31.01.2019, https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2007/K_169_07.PDF

c. Deklaracja z Salamanki oraz wytyczne dla działań w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych przyjęte przez Światową Konferencję Dotyczącą Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych: Dostęp i Jakość, [online], dostęp: 16.01.2019, https://rownosc.info/media/uploads/deklaracja_z_salamanki.pdf

d. Maciarz A., Uczniowie niepełnosprawni w szkole powszechnej: poradnik dla nauczycieli, Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992, ISBN 83-02-03838-5.

e. Przybysz A., Niepełnosprawni w systemie oświatowym UE, [w:] „Edukacja i Dialog”, 2005 nr 1, s. 11-15.

Polecamy również:

  • Konspekt lekcji/zajęć

    Konspekt lekcji języka polskiego   Temat: Słówka piórem notowane, czyli o zasadach pisowni wyrazów z „ó” wymiennym Czas realizacji: 45 minut Klasa: V b Prowadzący: Jan Nowak Więcej »

  • Konspekt rozprawki

    Konspekt rozprawki   Temat: Tęsknota – siła niszcząca czy budująca ludzkie życie? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu „Lalki”, całej powieści Bolesława Prusa oraz wybranego tekstu kultury. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 1 =
  • Najnowsze
  • Losowe
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
"Treść wiersza bezpośrednio nawiązuje też do istniejących wówczas, tajnych układó...
• 2024-07-02 05:43:44
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42