Jak napisać analizę - co to jest, definicja

Co to jest analiza – definicja

Analiza, czyli opis formalny, jest pierwszym etapem w drodze do zrozumienia tekstu. Ma na celu ustalenie, jakie elementy budują tekst i w jakich pozostają relacjach. To rozłożenie go na czynniki pierwsze.

Cechy i zasady tworzenia

Punktem wyjścia do pracy jest lektura tekstu. Ważne będzie uchwycenie pojawiających się motywów, wyodrębnienie słów-kluczy. Następnie przyjrzeć należy się tytułowi utworu, mottu, dedykacji. Mogą skierować one uwagę na właściwy kontekst. Określić należy gatunek, ponieważ często narzuca on formę utworu. Ponieważ tworzywem utworu literackiego jest język, jemu należy poświęcić szczególną uwagę i to na kilku płaszczyznach – fonetycznej, fleksyjnej, słowotwórczej, składniowej. Analizie poddać należy też kompozycję utworu. Warto zastanowić się, w jakich relacjach pozostają kolejne elementy – czy istnieją obok siebie niezależnie, tworząc odrębne całości, czy są ze sobą powiązane.

Budowa i schemat

1. Określenie, kto mówi w utworze literackim. Mówić może autor, narrator, podmiot liryczny. Nadawca może być jeden lub jest ich kilku. Zbadać należy jego stosunek do odbiorcy – zwraca się do niego bezpośrednio, ujawnia się lub pozostaje

Komentarze (1)
Wynik działania 4 + 5 =
Kuba
2020-05-28 09:59:41
proste
Ostatnio komentowane
puiythf
ioyutfg • 2020-09-26 11:15:48
Thx
filip • 2020-09-25 16:57:45
to dla matematyków, ale powinno być "na co dzień"...
ink • 2020-09-25 08:02:26
Hihi
Ewa • 2020-09-24 19:31:23
.
babeczek • 2020-09-24 14:02:56