Analiza porównawcza - Cyprian Kamil Norwid Nerwy i Józef Czechowicz Pod dworcem głównym w warszawie

Wiersz Cypriana Kamila Norwida pt. „Nerwy” jest przykładem liryki bezpośredniej. Podmiot liryczny ujawnia się w formach użytych czasowników (byłem, oglądałem, uniosłem) oraz zaimków (mi). Przedstawia dwie przestrzenie – świat ludzi ubogich i świat zamożnych, do którego sam należy. Choć obcowanie z ludzką nędzą wywołuje u niego smutek, nie rezygnuje z wygodnego życia wyższych sfer. Nazywa siebie faryzeuszem. Podmiot liryczny wiersza Józefa Czechowicza pt. „pod dworcem głównym w warszawie” pozostaje natomiast ukryty – utwór należy do liryki opisowej. Tu także skontrastowane zostały dwie rzeczywistości, ale na jednej płaszczyźnie, którą stanowi przestrzeń tytułowego dworca. Wewnątrz budynku na dalszy ciąg podróży czekają ludzie syci, na zewnątrz cierpią głodujący. W obu tekstach snuta jest refleksja na temat społecznej nierówności, oba przesycone są smutkiem.

W obu utworach dostrzec można nawiązania biblijne. U Norwida pojawia się pojęcie faryzeusz oraz obraz wystającego z belki gwoździa tkwiącego tam jak w ramionach k r z y ż a. U Czechowicza zaś skojarzenie takie nasuwa wyrażenie mocne twierdze jerycha.

Wiersze Norwida i Czechowicza mają budowę stroficzną – liczą po sześć zwrotek. Tylko w wersach „pod dworcem głównym w warszawie” zachowana została równa ilość sylab. W przeciwieństwie do Czechowicza Norwid zachował interpunkcję, zastosował także rozstrzelony druk. W obu tekstach występują dokładne i niedokładne rymy krzyżowe.

Bogactwo epitetów uplastyczniających obraz charakteryzuje oba utwory. W obu występują również porównania. Nastrój tekstów podkreśla metaforyka, szczególnie bogata w wierszu „pod dworcem głównym w warszawie”. Przykładem uosobień w wierszu Norwida są sformułowania kandelabry się skrzywią, papugi zawołają, a u Czechowicza – wielookie twarze głodów, głód palce łamie oraz animizacje żywy głód się wałęsa, czeka, drżąc, szczeka.

Polecamy również:

  • Analiza wiersza - Pokolenie Baczyński

    Wiersz o charakterze refleksyjno-opisowym ma budowę dychotomiczną. Pięć pierwszych strof jest przykładem liryki pośredniej. To opis zmian zachodzących w przyrodzie. Piękno natury i obfitość jej darów przedstawiono przy pomocy epitetów: brzuch ciężki, wielka misa, krople miodu, ogromne nieba.... Więcej »

  • Analiza obrazu – wzór – Krzyk Munch

    „Krzyk” Edvarda Muncha powstał w 1893 r. techniką łączoną z wykorzystaniem oleju, tempery i pasteli na kartonie. Ma wymiary 91 cm × 73,5 cm. Należy do nurtu malarstwa ekspresjonistycznego. Obecnie znajduje się w zbiorach Narodowego Muzeum Sztuki, Architektury i Projektowania w Oslo. Więcej »

Komentarze (2)
Wynik działania 2 + 3 =
Melinda
2021-09-25 16:19:33
Interpretacja jest bardzo skromna, natomiast pomocna dla osób z wiedzą.
yolo
2021-03-29 09:51:34
git
  • Najnowsze
  • Losowe
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43