Jak napisać życiorys - co to jest, definicja

Co to jest życiorys – definicja

Życiorys jest pismem urzędowym, które dołącza się do innych dokumentów, np. do podania o pracę. Umożliwia opisanie przebiegu życia – przedstawienie najważniejszych faktów wraz z konkretnymi datami.

Cechy i zasady tworzenia

Redagując życiorys, należy posługiwać się oficjalną odmianą języka, pozbawioną emocji oraz czasownikami w 1. osobie. Dobór informacji zależy od celu, jaki przyświeca autorowi, jego wieku, doświadczenia i osiągnięć. Dane powinny być zgodne z prawdą, konkretne i przedstawiać nadawcę w dobrym świetle. Prezentuje się je w kolejności chronologicznej.

Ponieważ życiorys pomaga budować wizerunek, należy zadbać o estetykę, przejrzystość treści, poprawność zapisu.

Budowa i schemat

1. Miejscowość i data – prawy górny róg.

2. Dane osobowe – imię i nazwisko, dane teleadresowe – adres, numer telefonu, adres e-mail (odnotowujemy te, które umożliwią odbiorcy skuteczny kontakt).

3. NagłówekŻyciorys.

4. Opis przebiegu życia:

- imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, informacje o najbliższej rodzinie (akapit),

- przebieg edukacji – okresy uczęszczania, nazwy szkół, profile/kierunki/wydziały, uzyskane tytuły (akapit),

- przebieg kariery zawodowej – daty, nazwy firm, stanowiska, zakres obowiązków (akapit),

- osiągnięcia, wyróżnienia, nagrody (akapit),

- dodatkowe kwalifikacje, umiejętności (akapit),

- zainteresowania (akapit),

- plany na przyszłość – ewentualne (akapit).

5. Własnoręczny podpis.

Przydatne zwroty i słownictwo

urodziłem/am się…, mój ojciec jest/ był…, mam brata/siostrę, w … roku rozpocząłem/rozpoczęłam naukę w…, uzyskałem/am tytuł…, ukończyłem/ukończyłam…, pracowałem w… / na stanowisku… / jako…, interesuje się… / moją pasją jest…

umiejętności interpersonalne – praca zespołowa, komunikatywność, adaptacja społeczna, rozwiazywanie konfliktów, umiejętność prowadzenia negocjacji, empatia

umiejętności osobiste – punktualność, umiejętność radzenia sobie ze stresem, asertywność, kreatywność, samodzielność, umiejętność planowania, rzetelność, zaangażowanie, motywacja

Życiorys zawodowy

Życiorys zawodowy to dokument przygotowany z myślą o potencjalnym pracodawcy. Dołączany jest do podania o pracę, choć popularniejszą jego odmianą jest CV. Podać w nim należy tylko dane istotne z punktu widzenia odbiorcy, czyli związane ze stanowiskiem, o które się ubiega.

Schemat i styl pozostają takie, jak w przypadku klasycznego życiorysu.

Przykładowy życiorys zawodowy – wzór –  życiorys zawodowy Jana Kochanowskiego


Przykładowy życiorys – wzór –  życiorys Jana Pawła II

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 1 =
  • Najnowsze
  • Losowe
Ostatnio komentowane
Błąd w roku urodzenia. Jesienin urodził się w 1895 roku.
• 2024-04-14 15:08:13
lub9ie życię m0i dr0dz3
• 2024-04-14 11:30:33
Co za wstyd pomyśleć, że ja nie istnieje.
• 2024-04-12 15:30:23
supier
• 2024-04-11 18:27:13
bardzo pomocne
• 2024-04-09 17:22:24