Zapisz równane uwodornienia butanianu metylu oraz podaj nazwy systematyczne powstałych produktów

Estry, podobnie jak nienasycone kwasy tłuszczowe, są związkami ulegającymi reakcji redukcji zgodnie z poniższym schematem, nazywanej uwodornieniem katalitycznym.

R1-COO-R2 + 2 H2 → R1COOH + R2OH

Stosując wzory półstrukturalne zapisz równanie uwodornienia butanianu metylu oraz podaj nazwy systematyczne powstałych produktów.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
15.06.2020 15:17

CH3CH2CH2COOCH3 + 2 H2 → CH3CH2CH2COOH + CH3OH

Produkty reakcji to kwas butanowy i metanol.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 1 + 5 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza