Zapisz równanie hydrolizy związku oraz nazwij grupy związków, do których należą podane substancje

Pewien związek A o wzorze sumarycznym C7H6O2 i masie 122 g/mol ulega hydrolizie, której produktami są związki B oraz C. Związek B w obecności chlorku żelaza(III) daje fioletowy kompleks, natomiast związek C jako jedyny w swoim szeregu homologicznym wykazuje właściwości redukujące.

Zapisz nazwy grup związków, do których należą substancje A-C, a następnie zapisz równanie reakcji hydrolizy związku A.

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
15.06.2020 15:21

A - ester

B - fenol

C - kwas karboksylowy

Równanie reakcji hydrolizy związku A:

HCOOC6H5 + H2O ↔ HCOOH + C6H5OH

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 4 + 3 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza