Adam Mickiewicz, Liryki Lozańskie – opracowanie

Geneza i gatunek

Liryki lozańskie to zbiór utworów poetyckich, które powstały podczas pobytu Adama Mickiewicza w Lozannie w Szwajcarii. W tym okresie poeta niszczył większość napisanych przez siebie utworów, a Liryki lozańskie zostały odnalezione w ocalałych po śmierci wieszcza papierach. Utwory powstawały w latach 1839-1840. Tytuł został nadany przez wydawców zbioru. Największą uwagę przywiązuje się do czterech następujących utworów: Nad wodą wielką i czystą, Polały się łzy, Snuć miłość oraz Gdy mój trup.

Świadectwo przemian światopoglądowych

Utwory napisane w Lozannie uważa się za jedne z najbardziej dojrzałych w twórczości Mickiewicza. Wieszcz tworzył je po licznych doświadczeniach miłosnych, mniej lub bardziej udanych, patriotycznych przeżyciach i ogromnym i zróżnicowanym dorobku twórczym. Można powiedzieć, że poeta ocenia w Lirykach osobistą drogę życia i dokonania literackie. Do takiej interpretacji skłania również nastrój, w którym zostały utrzymane utwory. Są bowiem raczej smutne, przepełnione żalem i nostalgią czy nawet goryczą. Stanowią dość bolesny rozrachunek Mickiewicza z własną przeszłością.

Forma i styl

Wiersze wchodzące w skład zbioru cechuje prosta i nieskomplikowana forma, a język jest naturalny i szczery. Jest to zaskakujące, ponieważ materia, o której Liryki lozańskie traktują jest przecież dość głęboka i niejednoznaczna, czy wręcz trudna. Tym bardziej doceniamy Mickiewicza za jego umiejętność wyrażenia niełatwych doświadczeń w sposób klarowny i zrozumiały. Brak w tekście zbędnych dygresji czy wtrąceń.

Pomimo tej charakterystyki, utwory z Lozanny uznawane są za przejaw nowatorstwa w zakresie poetyki. Adam Mickiewicz skierował swoje pióro w stronę języka syntetycznego, porzucając swoje dotychczasowe przyzwyczajenia leksykalne i stylistyczne. Teksty są niezbyt obszerne, ale wypełnione po brzegi alegoriami, symbolami i metaforami, co czyni je niezwykle nasyconymi.

Polecamy również:

 • Adam Mickiewicz, Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego – opracowanie

  Adam Mickiewicz napisał Księgi w Paryżu w roku 1832. Jego głównym celem było dotarcie do środowiska emigracyjnego, jakże licznego po upadku powstania listopadowego. Zamiarem Mickiewicza było podtrzymanie w skrzywdzonym narodzie ducha nadziei, wiary i jedności, tak kluczowego w czasie ideowych i politycznych... Więcej »

 • Adam Mickiewicz - twórczość

  Adam Mickiewicz to najważniejszy twórca polskiego romantyzmu, którego wybitne osiągnięcia artystyczne na trwałe wpisały się do historii polskiej literatury. Nie tylko zapoczątkował on estetykę romantyczną w Polsce wydaniem zbioru „Poezji” w 1822 roku, ale także wyznaczył kanon poetyki,... Więcej »

 • Dziady cz. 2 - streszczenie

  Wśród ludzi mieszkających w pobliżu cmentarza krąży opowieść o upiorze powstającym z grobu raz na rok, w Dzień Zaduszny. Zmora ma opuszczać swoją mogiłę i dążyć w kierunku ludzkich siedzib. Niektórzy twierdzą, że zmarły to samobójca, który zabił się z powodu nieszczęśliwej miłości.... Więcej »

 • Dziady cz. 3 - streszczenie

  W celi więziennej pojawia się Anioł Stróż, rozpaczając nad stanem duszy uśpionego więźnia. Dobry duch opowiada o modlitwach matki, które ratowały śpiącego młodzieńca przed potępieniem. Anioł przychodził do swego podopiecznego w snach, starając się wzbudzić w nim poczucie żalu za grzechy, niestety... Więcej »

 • Dziady cz. 4 - streszczenie

  Akcja czwartej części dramatu odbywa się w Dzień Zaduszny, w mieszkaniu księdza. Na stole palą się dwie świece, na jednej ścianie wisi obraz Najświętszej Marii Panny, na drugiej – tykający zegar. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 4 =
 • Najnowsze
 • Losowe
Ostatnio komentowane
"Mianem libertarianizmu zwykło się nazywać najbardziej radykalny nurt liberalizmu." No...
• 2024-03-01 10:11:23
kys(keepurselfsafe)
• 2024-02-28 14:36:21
Super i MEGA pomocne!
• 2024-02-28 10:18:34
joł joł jowisz najwiekszy olbrzym gazowy 5 od słonca na pewno nie przeoczysz choć mooj...
• 2024-02-27 14:59:44
Ok
• 2024-02-27 09:29:45