Zygmunt Krasiński - biografia

Zygmunt Krasiński
Zygmunt Krasiński

Zygmunt Krasiński urodził się w 1812 r. w Paryżu. Pochodził z rodziny arystokratycznej. Jego matką była Maria z Radziwiłłów, natomiast ojcem Wincenty Krasiński, były generał napoleoński. Można powiedzieć, że zarówno losy biografii poety, jak i jego twórczości określiła relacja twórcy z ojcem. Postać ta pełniła bowiem kluczową rolę we wszystkich wyborach życiowych i artystycznych pisarza.

Generał Wincenty Krasiński był jednym z najbardziej znanych carskich lojalistów. Środowisko, w którym wyrastał młody Zygmunt przepełniał zatem duch antywolnościowy i wybitnie konserwatywny. Fakt ten spowodował, że poeta już od czasów studenckich na Uniwersytecie Warszawskim (wydział prawa) nieustannie popadał w konflikty ze swoimi kolegami. Emblematycznym wręcz przykładem tej sytuacji był moment, kiedy podczas patriotycznej demonstracji z okazji pogrzebu senatora Piotra Bielińskiego, w której brała udział niemal cała zbuntowana młodzież, na zajęciach uniwersyteckich pojawił się jedynie dwóch studentów, wśród nich zaś był Zygmunt Krasiński. Zachowanie poety spowodowało konflikt z Leonem Łubieńskim i relegowanie z uczelni w 1829 roku. Studia kontynuował następnie zgodnie ze wskazówkami ojca w Genewie.

Najbardziej wpływ Wincentego Krasińskiego na syna ujawnił się jednak w czasie powstania listopadowego. Wtedy na wyraźne życzenie ojca Zygmunt nie wziął udziału w walce. Poeta spędzał życie w nieustannych podróżach i rzadko bywał w kraju. Pretekstu do takiej aktywności dostarczał Krasińskiemu zły stan zdrowia. Cierpiał on na chorobę nerwową i miał kłopoty ze wzrokiem.

Poeta wdał się w dwa słynne romanse: z Joanną Bobrową i Delfiną Potocką. Ta druga stała się wielką miłością i natchnieniem poety (uczynił ją bohaterką „Przedświtu”). Jednak z powodu nacisku ojca, biorącego pod uwagę koligacje majątkowe, pisarz poślubił Elizę Branicką. Przez kilkanaście lat Krasiński nie mógł pogodzić się z rolą męża, ale w końcu zaakceptował ten stan. Uważa się, że związek ten niekorzystnie wpłynął na twórczość i światopogląd poety, zamykając go w ciasnym, konserwatywnym myśleniu. Efektem tego były na przykład ataki na Mickiewicza w „Trybunie Ludów”.

Jeżeli chodzi o osobowość Krasińskiego, jak zauważa Alina Witkowska, poeta najpełniej ze wszystkich romantyków wcielił w życie wzór dandysa, czyli jednostki ekscentrycznej, wyróżniającej się z tłumu poprzez strój, zachowanie, lekceważenie salonowych konwenansów. Poeta zmarł w wieku 47 lat, w 1859 roku w Paryżu. Pochowano go w Opinogórze koło Ciechanowa, gdzie znajduje się obecnie muzeum romantyzmu.

Polecamy również:

 • Listy do Delfiny Potockiej - opracowanie i interpretacja

  Korespondencja Zygmunta Krasińskiego i Delfiny Potockiej trwała w latach 1839 – 1848. Była to korespondencja bardzo aktywna – dziennie poeta wysyłał kilka listów. Delfina Potocka stała się jego najbardziej zaufaną przyjaciółką i powierniczką. Więcej »

 • Do Beatr... - analiza i interpretacja

  Wiersz miłosny Zygmunta Krasińskiego , którego adresatką tak naprawdę była Delfina Potocka, napisany w Monachium w 1849 roku. Więcej »

 • Listy do Jerzego Lubomirskiego - opracowanie

  Epistolograficzna spuścizna Zygmunta Krasińskiego stanowi źródło wiadomości o samym poecie, obyczajowości romantycznej, życiu literackim w tamtym czasie i sytuacji społeczno-politycznej. Więcej »

 • Zygmunt Krasiński - twórczość

  Krasiński uważany za trzeciego wieszcza (po Mickiewiczu i Słowackim), był jednym z najważniejszych twórców polskiego romantyzmu. Paradoksalnie jednak, jak zaznacza Alina Witkowska, wysoką pozycję wśród literackiej publiczności zawdzięczał nie swoim największym dramatom, ale lirykom,... Więcej »

 • Nie-Boska komedia - streszczenie

  Dramat rozpoczyna się od refleksji autora na temat roli poezji. Poetyckie natchnienie może być wykorzystane w sposób dwojaki. Dla dobrego poety natchnienie będzie uświęceniem, dla złego (służącego samemu sobie) poezja może być przekleństwem. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 2 =
 • Najnowsze
 • Losowe
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43