Mikołaj Gogol - biografia, książki

Biografia

Mikołaj (właściwie Nikołaj) Gogol urodził się w Soroczyńcach Wielkich (Rosja) 31 marca 1809 roku. Był pisarzem, poetą, dramaturgiem rosyjskim, jednak o pochodzeniu ukraińskim. Nauki pobierał najpierw Połtawie, a następnie w Nieżynie. Od 1828 roku mieszkał w Petersburgu, gdzie podjął pracę urzędnika oraz aktora. W 1831 nawiązał znajomość z Aleksandrem Puszkinem, który wspierał jego pisarstwo. Od 1834 roku Gogol był wykładowcą na uniwersytecie w Petersburgu. Swój pierwszy zbiór opowiadań wydał w 1831 roku. W 1836 wyjechał do Francji oraz Włoch, gdzie przebywał do 1841. Nie ustawał tam w pracy twórczej i to w tym okresie powstało jego najsłynniejsze dzieło – Martwe dusze. Nikołaj Gogol zmarł 4 marca 1852 roku – zachodzi podejrzenie, że autor został pochowany w stanie śpiączki, gdyż jego ciało był zwrócone twarzą w dół.

Książki

Gogol jest znany głównie ze względu na swoje powieści obyczajowe/ Poruszał tematykę rosyjskiej administracji. Jak chodzi o formę, autor chętnie wykorzystywał humor i groteskę, a także nietypowe i ekspresywne słownictwo.

Pierwszy, władny w 1831 roku, zbiór opowiadań nosił tytuł Wieczory na chutorze, niedaleko Dikańki. Powieść Martwe dusze powstała w czasie pobytu Gogola za granicą. W 1942 roku wydano pierwszą część, która miała być w zamyśle zapowiedzią wielkiej epopei i społeczeństwie rosyjskim. Najważniejsze dramaty Nikołaja Gogola to:

1835 – Ożenek

1836 – Rewizor

1836 – Teatralny rozjazd

1842 – Gracze: Komedia w 1 akcie

Wybrana proza Googola:

1831 – Jarmark w Soroczyńcach

1831-1832 – Wieczory na chutorze w pobliżu Dikańki

Noc majowa, czyli Topielica

Zaczarowane miejsce

Cykl Petersburskie opowiadania

1835 – Newski Prospekt

1835 – Pamiętnik szaleńca lub Pamiętnik wariata

1842 – Płaszcz lub Szynel

1835 – Arabeski

1842 – Martwe dusze

1842 – Rzym