Zygmunt Krasiński - twórczość

Krasiński uważany za trzeciego wieszcza (po Mickiewiczu i Słowackim), był jednym z najważniejszych twórców polskiego romantyzmu. Paradoksalnie jednak, jak zaznacza Alina Witkowska, wysoką pozycję wśród literackiej publiczności zawdzięczał nie swoim największym dramatom, ale lirykom, które dziś nie są uważane za szczyt literackiego talentu. Mówiąc o twórczości Krasińskiego, należy pamiętać, że jej najważniejszym tematem była historia. Jak pisze Witkowska:

Krasiński chciał być przede wszystkim diagnostą historii, tym, który rozpoznaje sensy i przewiduje skutki.(…) Z czasem zaczął występować także w roli lekarza historii, proponującego środki zaradcze „choroby wieku”.

Poetę interesowała przede wszystkim historia rewolucji, której swoistym archetypem była Wielka Rewolucja Francuska. Próbował przyjrzeć się kryzysowi porządku feudalnego i roli arystokracji w dziejach. W twórczości Krasińskiego można odnaleźć wątki katastroficzne inspirowane myślą filozofów Gianbattisty Vico i Marie de Maistre’a oraz przekonanie o postępowym charakterze dziejów zaczerpnięte od Pierre Simona Ballanche’a i Julesa Micheleta oraz Hegla.

Juwenilia

Młodzieńcze dzieła Krasińskiego to przede wszystkim powieści poetyckie

Polecamy również:

 • Listy do Delfiny Potockiej - opracowanie i interpretacja

  Korespondencja Zygmunta Krasińskiego i Delfiny Potockiej trwała w latach 1839 – 1848. Była to korespondencja bardzo aktywna – dziennie poeta wysyłał kilka listów. Delfina Potocka stała się jego najbardziej zaufaną przyjaciółką i powierniczką. Więcej »

 • Do Beatr... - analiza i interpretacja

  Wiersz miłosny Zygmunta Krasińskiego , którego adresatką tak naprawdę była Delfina Potocka, napisany w Monachium w 1849 roku. Więcej »

 • Listy do Jerzego Lubomirskiego - opracowanie

  Epistolograficzna spuścizna Zygmunta Krasińskiego stanowi źródło wiadomości o samym poecie, obyczajowości romantycznej, życiu literackim w tamtym czasie i sytuacji społeczno-politycznej. Więcej »

 • Nie-Boska komedia - streszczenie

  Dramat rozpoczyna się od refleksji autora na temat roli poezji. Poetyckie natchnienie może być wykorzystane w sposób dwojaki. Dla dobrego poety natchnienie będzie uświęceniem, dla złego (służącego samemu sobie) poezja może być przekleństwem. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 1 =
Ostatnio komentowane
Xd
Xd • 2021-09-17 11:10:47
wow mega
wowmega123 • 2021-09-16 21:59:22
ok
. • 2021-09-14 14:03:56
cool
kam • 2021-09-13 09:10:37
Ok
Ok • 2021-09-12 14:37:55