Państwo Samona - wiek założenia, założyciel, historia (chrzest i religia)

Na temat pierwszego władcy najstarszego państwa zachodniosłowiańskiego – Samona (Samo), nie ma zbyt wielu informacji. Samon miał być kupcem, który wraz z sobie podobnymi udał się z państwa Franków na ziemie zamieszkane przez Słowian Morawskich.

Ówcześnie na obszarze Panonii od roku 568 zwierzchnictwo nad rozdrobnionymi Słowianami sprawowali Awarowie. Początkowo ci drudzy sprzymierzeni byli z Bizancjum, aż do momentu kiedy to Awarowie rozpoczęli łupieżcze wyprawy przeciwko stolicy cesarstwa wschodniego – Konstantynopolowi.

Panowanie Awarów okazało się dla Słowian nad wyraz uciążliwe, zachęcani przez Bizancjum, które zmieniło front, rozpoczęli powstanie trwające w latach 622 – 625, po którego zakończeniu ostatecznie wyzwolili się spod władzy Awarów.

W walkach wyzwoleńczych Słowian brał udział również wcześniej wspomniany Samon, który prawdopodobnie zyskał wówczas wielką popularność wśród powstańców. Po zakończeniu powstania obwołali go swoim nowym władcą. Samon skupił wokół siebie wiele plemion słowiańskich oraz przyjął ich pierwotną wiarę.

W porównaniu do pierwszych organizacji politycznych opartych na demokracji wojennej, państwo Samona stanowiło kraj kilkuplemienny, typu patrymonialnego. Jego głównym ośrodkiem były Morawy, jednak na skutek rozwoju terytorialnego objęło również kotlinę czeską oraz tzw. Rugiland (dolna Austria), na zachodzie grancie państwa zostały oparte o Soławę, a na wchodzie o Odrę.

Wzrost znaczenia państwa Samona wzbudzał niezadowolenie i niepokój u rządzącego państwem Franków – Dagoberta. Ten ostatni postawił Samonowi ultimatów – podporządkowanie się władzy Franków bądź też wojna. W roku 631 armia frankońska wspomagana przez inne plemiona germańskie, wkroczyła na obszary państwa Samona. Siły króla Dagoberta zostały jednak, w tym samym roku, pokonane pod Vogastisburgiem. W następnych latach Samon najeżdżał ziemie franków. W roku 641 wyruszył z odsieczą Turyngii będącej w konflikcie z państwem frankońskim. Odnosząc kolejne zwycięstwo uzależnił ją od siebie.

Ostatnie wzmianki o Państwie Samona pochodzą z roku 660, nie wiadomo czy państwo istniało dalej, a jeśli tak, to w jakim kształcie. Rok śmierci samego władcy datuje się na ok. 658 r.. Był to też prawdopodobnie główny powód rozpadu jego państwa, lecz tutaj również brakuje informacji.

Polecamy również:

Komentarze (1)
Wynik działania 3 + 2 =
Krzysiek
2017-03-22 20:25:45
Tu nie jest napisane i chrzcie
Ostatnio komentowane
Co za wstyd pomyśleć, że ja nie istnieje.
• 2024-04-12 15:30:23
supier
• 2024-04-11 18:27:13
bardzo pomocne
• 2024-04-09 17:22:24
Bardzo przydatne!
• 2024-03-24 16:49:06
Dziękujemy. Przydało się nam na historię podczas sprawdzianu. ;)
• 2024-03-21 18:20:09