Cesarstwo Ottonów - charakterystyka. Polityka Cesarstwa Ottonów

Po podziale imperium karolińskiego w roku 843 w Verdun, konfliktach dynastycznych oraz najazdach wikingów, doszło do osłabienia, a następie upadku władzy cesarskiej. W X w. ukształtowało się Królestwo Francji w zachodniej części monarchii, a we wschodniej – Niemiec. Cesarstwo rzymskie na Zachodzie zostało ponownie odbudowane przez króla Niemiec – Ottona I.

Sukcesy i pozycja cesarza Henryka były tak znaczące, że po jego śmierci w roku 936, elektorzy wybrali na swojego nowego władcę jego syna Ottona. Sama koronacja miała miejsce w ulubionej siedzibie Karola Wielkiego – Akwizgranie. Był to pierwszy sygnał w jakim kierunku nowy władca planuje pokierować swoją politykę.

W początkowym okresie swoich rządów nowy władca postanowił – w celu realizacji swoich planów centralistycznych, oprzeć się na dwóch elementach: wyższej hierarchii kościelnej oraz najbliższej rodzinie. W pierwszym wypadku przedstawiciele duchowieństwa w drodze feudalizacji byli lennikami króla, także zazwyczaj reprezentowali jego interesy. W kwestiach rodzinnych Otton obsadził jej członków wśród księstw terytorialnych.

Po licznych zwycięstwach w kolejnych latach – pokonanie Węgrów, Słowian Połabskich oraz narzuceniu zwierzchnictwa Czechom, Otton wyprawił się do Włoch. W Stolicy Apostolskiej w roku 962 odbyła się koronacja władcy Niemieckiego.

Na skutek tego wydarzenia uformowała się zupełnie nowa sytuacja na Zachodzie – powstanie państwa nawiązującego do tradycji Cesarstwa Rzymskiego. Celem i zarazem największą ambicją Ottona było zwierzchnictwo nad całym ówczesnym światem chrześcijańskim. Ten uniwersalizm powodował, że cesarz musiał określić swój stosunek do władzy duchownej, którą reprezentował biskup Rzymu.

Dzięki wypracowanej pozycji oraz przeważającej sile nad papiestwem, zostało ono w praktyce podporządkowane władzy cesarskiej Ottona. Następnie, poprzez ogłoszenie swojego statutu cesarskiego, określił zasady wyboru nowego papieża. Miał być to jedynie kandydat, który wcześniej złoży przysięgę wierności cesarzowi.

Potęga Ottona zwiększała się nadal – narzucił trybut oraz zwierzchnictwo kolejno Polsce oraz Danii. Od czasu jego panowania utrwaliła się zasada, że korona cesarska należy do królów Niemiec. Nie do końca jednak określono czym władza cesarska ma być w praktyce. Następcy Ottona I stawiali w większości na pierwszym planie interesy Niemiec. Idealistą wśród nich był Otton III. Pragnął on bowiem być zwierzchnikiem równorzędnych królestw europejskich.

Polecamy również:

 • Cesarstwo uniwersalne Ottona III - definicja, na czym polega - Historia

  Po śmierci cesarza Ottona II w roku 983, jego syn i następca miał wówczas zaledwie trzy lata. Pomimo, że już w roku 983 Otton III został koronowany na króla Niemiec, był zbyt młody aby rządzić cesarstwem po śmierci ojca. Po długoletnim okresie regencji, osobiste rządy objął w roku 995. Więcej »

 • Cezaropapizm, papocezaryzm - co to jest, historia. Spory o dominację - przykłady

  Po bezpotomnej śmierci cesarza Henryka II władzę w kraju przejmuje dynastia Salicka. Jej pierwszym przedstawicielem był Konrad II. Nowy władca podczas swoich rządów dążył przed wszystkim do wzmocnienia wewnętrznego Rzeszy. W trakcie jego panowania dużym niebezpieczeństwem był wzrost pozycji feudałów... Więcej »

 • Reforma gregoriańska - na czym polegała?

  Reformą gregoriańską określa się szereg działań reformatorskich, które Kościół katolicki podjął na przestrzeni XI-XII w. Ich celem było m.in. usunięcie symonii (czyli handlu godnościami oraz stanowiskami kościelnymi), wprowadzenie celibatu, a przede wszystkim powstrzymanie ingerencji... Więcej »

 • Spór o inwestyturę - przyczyny

  Po koronacji Ottona I na cesarza Świętego Cesarstwa Rzymskiego w roku 962, władca niemiecki został wywyższony wśród innych ówczesnych monarchów chrześcijańskich. W tym samym roku cesarz wydał statut na mocy którego, wszyscy najwyżsi duchowni niemieccy byli zobowiązani do składania hołdu... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 4 =
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43