Cesarstwo uniwersalne Ottona III - definicja, na czym polega - Historia

Po śmierci cesarza Ottona II w roku 983, jego syn i następca miał wówczas zaledwie trzy lata. Pomimo, że już w roku 983 Otton III został koronowany na króla Niemiec, był zbyt młody aby rządzić cesarstwem po śmierci ojca. Po długoletnim okresie regencji, osobiste rządy objął w roku 995.

Wychowany w kulcie imperium rzymskiego i cesarstwa stworzonego przez Ottona I – kontynuował tradycje rzymskie. W swoich ambicjach, Otton III planował zbudowanie imperium uniwersalnego, w skład którego wchodziłoby również Cesarstwo Wschodnie. Cesarstwo uniwersalne miałoby składać się z czterech części – Galii, Italii, Germanii oraz Sclavinii. Wszystkie te obszary miałyby posiadać równe prawa, a główny ośrodek dyspozycyjny znajdowałby się we Włoszech.

W imperium uniwersalnym Ottona III do kompetencji cesarza należałaby zwierzchność w sprawach świeckich jak i duchowych. Osoba samego papieża miałaby pełnić role pomocniczą w drugiej z wymienionych wyżej dziedzin.

Otton w celu realizacji swojego planu, starał się uzależnić od siebie papiestwo. W roku 995 po wyprawie na Rzym, a następnie po pokonaniu Krescencjuszów, obsadził na tronie papieskim Grzegorza V (wcześniej Brunona – kuzyna Ottona III). Poplecznik cesarza został jednak jeszcze w tym samym roku wygnany ze Stolicy Apostolskiej. Otton po raz kolejny wyprawił się zwycięsko na Rzym w roku 998 – Grzegorz V odzyskał władzę. Po jego śmierci nowym papieżem został jeden z najbliższych współpracowników cesarza – Gerbert z Aurillac ( Sylwester II).

Do swojego planu Otton III próbował również zjednać sobie najwyższe ówczesne duchowne autorytety m.in. Świętego Nila, Świętego Romualda oraz Świętego Wojciecha. Podczas zjazdu Gnieźnieńskiego w roku 1000, zjednał sobie władcę polskiego. W ramach koncepcji stworzenia przez Ottona imperium uniwersalnego, Bolesławowi Chrobremu przyznano rolę władcy Słowiańszczyzny.

Działania cesarskie spotkały się z opozycją zarówno w Niemczech jak i we Włoszech. Rzesza czuła się w całej sytuacji hierarchicznie zepchnięta w dół, co powodowało rosnące niezadowolenie opozycji. Z drugiej strony we Włoszech wybuchło ostatecznie powstanie antyniemieckie. Ottonowi udało się jeszcze odzyskać Rzym, jednak zmarł już w styczniu 1002 r. – prawdopodobnie został otruty.

Wraz ze śmiercią Ottona III umarła również jego koncepcja imperium uniwersalnego. Nowym władcom Niemiec został Henryk II, który zerwał z polityką swojego poprzednika – pokojowego współżycia ze Słowianami. Rozpoczął przy tym militarną ekspansje w kierunku wschodnim.

Polecamy również:

 • Cesarstwo Ottonów - charakterystyka. Polityka Cesarstwa Ottonów

  Po podziale imperium karolińskiego w roku 843 w Verdun, konfliktach dynastycznych oraz najazdach wikingów, doszło do osłabienia, a następie upadku władzy cesarskiej. W X w. ukształtowało się Królestwo Francji w zachodniej części monarchii, a we wschodniej – Niemiec. Cesarstwo rzymskie na... Więcej »

 • Cezaropapizm, papocezaryzm - co to jest, historia. Spory o dominację - przykłady

  Po bezpotomnej śmierci cesarza Henryka II władzę w kraju przejmuje dynastia Salicka. Jej pierwszym przedstawicielem był Konrad II. Nowy władca podczas swoich rządów dążył przed wszystkim do wzmocnienia wewnętrznego Rzeszy. W trakcie jego panowania dużym niebezpieczeństwem był wzrost pozycji feudałów... Więcej »

 • Reforma gregoriańska - na czym polegała?

  Reformą gregoriańską określa się szereg działań reformatorskich, które Kościół katolicki podjął na przestrzeni XI-XII w. Ich celem było m.in. usunięcie symonii (czyli handlu godnościami oraz stanowiskami kościelnymi), wprowadzenie celibatu, a przede wszystkim powstrzymanie ingerencji... Więcej »

 • Spór o inwestyturę - przyczyny

  Po koronacji Ottona I na cesarza Świętego Cesarstwa Rzymskiego w roku 962, władca niemiecki został wywyższony wśród innych ówczesnych monarchów chrześcijańskich. W tym samym roku cesarz wydał statut na mocy którego, wszyscy najwyżsi duchowni niemieccy byli zobowiązani do składania hołdu... Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 1 + 1 =
murzyn
2017-05-31 11:20:04
fantastyczna strona
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
"Treść wiersza bezpośrednio nawiązuje też do istniejących wówczas, tajnych układó...
• 2024-07-02 05:43:44
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42