Rozprawka problemowa - Tęsknota – siła niszcząca czy budująca ludzkie życie? Lalka

Tęsknota – siła niszcząca czy budująca ludzkie życie? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu „Lalki”, całej powieści Bolesława Prusa oraz wybranego tekstu kultury. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 250 słów.

 

„Uczucie najbardziej niewypowiedziane, stan próżny wszelakiej ulgi, ucisk serca ciągły i jednostajny” – tak tęsknotę definiował Stefan Żeromski. Pojęcie tęsknoty rzeczywiście ma wydźwięk pejoratywny – kojarzy się ze stratą, rozłąką, pustką. Jednak „tęsknić” znaczy też „pragnąć coś osiągnąć, pozyskać”. Tęsknić można więc za lepszym życiem, do wielkiej miłości, sławy. Jaką moc ma zatem owa tęsknota? Jest siłą, która unicestwia, czy motorem działań? Odpowiedź na to pytanie nie jest łatwa.

Przywołany fragment „Lalki” Bolesława Prusa przedstawia wspomnienia Stanisława Wokulskiego z okresu, gdy przebywał w obcej ziemi, „oddalony od wszystkich, niepewny (…), tak strasznie samotny”. Krajobrazy, które obserwował w czasie przeprawy przez Dunaj, przywiodły mu na myśl ojczyste strony, obudziły ogromną tęsknotę za bliskimi. Brzemię tej nostalgii ciążyło mu od tej pory nieznośnie. Codzienne obowiązki tylko na chwilę tłumiły tęsknotę, która raniła serce i trawiła umysł. Gdy się od nich odrywał, wybuchała ze zdwojoną siłą. Okazała się siłą destrukcyjną, paraliżującą, źródłem bólu, dla którego Wokulski nie mógł znaleźć ukojenia.

Jednak Wokulski tęsknił jeszcze za czymś innym. Pragnął kochać i być kochanym. Nie szczędził sił, by zdobyć majątek, a dzięki niemu – pozycję w świecie i serce Izabeli Łęckiej. Po powrocie do kraju otworzył nowy sklep, wszedł w spółkę handlową z arystokratami. Działał też charytatywnie – z potrzeby serca, jak w przypadku Marianny czy Wysockiego, ale i by zdobyć uznanie wybranki. To do jej dyspozycji przekazał wygraną w wyścigach konnych. Tym razem tęsknota za wymarzonym życiem u boku ukochanej kobiety była siłą napędową bohatera, bodźcem do realizacji kolejnych celów.

Destruktywna może być tęsknota powodowana śmiercią bliskiej osoby. Wyrazem kryzysu światopoglądowego człowieka, który traci dziecko, są „Treny” Jana Kochanowskiego. Tęsknota za ukochaną córką, potęgowana przez powracające wspomnienia, każe pogrążonemu w żałobie ojcu zwątpić w chrześcijańską ideę nieśmiertelności duszy („Gdzieśkolwiek jest, jeśliś jest”) oraz zadać kłam stoickiej postawie, której do tej pory hołdował. Okazuje się jednak, iż to bolesne doświadczenie prowadzi do ukojenia. Ostatni tren jest bowiem wyrazem niezachwianej wiary w sens wyroków Opatrzności i uszlachetniającej wartości cierpienia i tęsknoty.

Tęsknota jest uczuciem tak wielowymiarowym, iż nie sposób stwierdzić jednoznacznie, że niszczy lub buduje ludzkie życie. Jeżeli wynika ze straty, rozłączenia z tym, co się kocha, czego się potrzebuje do szczęścia, ma charakter destruktywny, powoduje cierpienie. Warto jednak zauważyć, iż owa udręka może człowieka odmienić, bo pozwala mu docenić to, co dobre. Ponadto, jeżeli tęsknimy za tym, co osiągalne, uczucie to potrafi zmotywować do podejmowania starań i walki o realizację marzeń.

Przykładowy twórczy plan rozprawki – wzór – Tęsknota – siła niszcząca czy budująca ludzkie życie? 

Przykładowa rozprawka z tezą

Przykładowa rozprawka z hipotezą

Przykładowa rozprawka interpretacyjna

Bolesław Prus Lalka

Wokulski usiadł na kanapie i oparłszy głowę o ścianę, mówił jakby do siebie:

– Nie masz pojęcia, co ja wycierpiałem, oddalony od wszystkich, niepewny, czy już kogo zobaczę, tak strasznie samotny. […] Nalej mi wina, Ignacy.

Wypił, zaczął znowu chodzić po pokoju i mówić przyciszonym głosem:

– Pierwszy raz spadło to na mnie w czasie przeprawy

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 1 =
  • Najnowsze
  • Losowe
Ostatnio komentowane
okokok
• 2024-02-22 15:33:45
OK
• 2024-02-21 20:23:35
dziękuję bardzo ratujecie mnie
• 2024-02-21 19:08:12
i
• 2024-02-20 09:57:14
Bardzo pomogło mi w zadaniu domowym
• 2024-02-18 10:48:52