Jan Kochanowski Treny - opracowanie (geneza, najważniejsze motywy)

Jan Kochanowski Treny 
 Karta tytułowa 2. wydania „Trenów” (1583 r.)

Jan Kochanowski jest autorem cyklu XIX trenów poświęconych jego córce, Urszuli. Całość powstawała przez kilka lub kilkanaście miesięcy, drukiem ukazała się w 1580 roku.

Tren to gatunek wywodzący się z literatury antycznej, pisano je na cześć persona gravis, czyli wyjątkowych, zasłużonych osobistości. Kochanowski poświęcił swój cykl dwuipółletniej córeczce, nadając jej tym samym – z ojcowskiej perspektywy – szczególne znaczenie.

Dzieło Kochanowskiego stanowi zwartą, dobrze przemyślaną całość o wybitnych walorach artystycznych. Należy z tego względu przypuszczać, iż Treny nie powstały zaraz po śmierci dziewczynki, kiedy ojciec pogrążony był w rozpaczy, ale nieco później – gdy był już zdolny do świadomej pracy twórczej. Z pewnością zostały one napisane między rokiem 1578 a 1580, czyli w okresie czarnoleskim.

Cykl składa się z dziewiętnastu trenów oraz poprzedzającej je dedykacji i zamykającego cykl Epitafium poświęconym Hannie Kochanowskiej. Widać, że cykl konstruowany był przez poetę w sposób bardzo świadomy – ukazuje on etapy przeżywania żałoby po stracie dziecka, od rozpaczy aż po pocieszenie.

Zgodnie z wymogami gatunku, poeta zachował wszystkie elementy trenu, jednak nie trzymał się ściśle wyznaczonej przez poetykę kolejności. Układ, który nakazywał rozpocząć od pochwały zmarłego, co stanowiło pretekst do rozpamiętywania poniesionej straty, a w kolejnych etapach kazał wyrazić żal, by na koniec przynieść pocieszenie i naukę moralną – nie został zachowany. Wszystko to jest obecne w Trenach Kochanowskiego, ale zostało w naturalny sposób przemieszane. Wspomnienie Urszulki łączy się nieodmiennie z wyrazami żalu – te treny są najbardziej wzruszające, a ich wersyfikacja naśladuje nierówny, urywany rytm wypowiedzi człowieka głęboko poruszonego.

Poszczególne treny budują napięcie, aż do Trenów IX, X i XI, w których następuje kulminacja bólu i zwątpienia. Kolejne utwory przynoszą stopniowe ukojenie, a nawet odzyskanie wiary w Boga.

Głównym tematem cyklu jest – paradoksalnie – cierpiący ojciec. Oczywiście całość poświęcona została Urszuli, znajdziemy tu odmalowany z wielką czułością portret dziewczynki i wzruszające sceny z jej życia, ale wszystko to przetworzone jest przez pamięć ojca. Kochanowski ukazuje córkę taką, jaką pragnął ją widzieć i jaką pragnie zapamiętać. Jest to więc obraz wyidealizowany.

Dominującym tematem pozostaje jednak stan serca i umysłu ojca, jego uczucia i przemyślenia. Odczuwa on ogromny żal, ból i deficyt nadzieję. Rozpacz prowadzi Kochanowskiego nawet do zanegowania wiary w dobrego chrześcijańskiego Boga, a także stoickiego światopoglądu.

Polecamy również:

 • Jan Kochanowski, Tren XVI – analiza i interpretacja

  Wszystkie treny autorstwa Jana Kochanowskiego stanowią m.in. zapis jego refleksji i rozmyślań na temat życia. Więcej »

 • Jan Kochanowski, Tren XVII – analiza i interpretacja

  Tren XVII jest jednym z utworów, które najmocniej poruszały temat ludzkie zwątpienia, wywołanego żałobą. Zasadniczym tematem utworu jest człowiek jako jednostka i jej sposoby zmagania się z bólem i cierpieniem. Więcej »

 • Treny - interpretacja cyklu

  „Treny” Jana Kochanowskiego to bodaj najpopularniejsze polskie dzieło dotyczące problematyki śmierci, utraty ukochanej osoby. Zgodnie z wymogami gatunku, w całym cyklu pojawiają się kolejno wątki: żalu, opłakiwania straty, pochwał zalet zmarłej, pocieszenia i ukojenia bólu (napomnienia). Więcej »

 • Treny - motywy literackie

  Cierpienie to oczywisty wątek, związany z założeniami samego gatunku, jakim jest tren. Żal, rozpacz, opłakiwanie straty – wszystkie je odnajdziemy w większości utworów cyklu. Więcej »

 • Tren I - interpretacja i analiza

  Pierwszy utwór z cyklu XIX Trenów Jana Kochanowskiego w pewnym stopniu wprowadza odbiorcę w sytuację liryczną i zapowiada dalszy ciąg. Już w tym utworze podmiot liryczny daje się poznać jako nieszczęśliwy ojciec, poeta i filozof. Te trzy role będą nieustannie obecne w całym cyklu. Więcej »

Komentarze (3)
Wynik działania 4 + 3 =
jestem pudzian
2023-11-28 18:10:02
Może być
Ohj
2021-10-20 14:59:56
Nawet
Gal Anonim
2019-01-11 13:45:01
Całkiem przydatne to jest :)
 • Najnowsze
 • Losowe
Ostatnio komentowane
ok
• 2024-05-20 16:01:25
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20
Przydatny na po prawe oceny z historii
• 2024-05-15 14:52:53