Odprawa posłów greckich - streszczenie i plan wydarzeń

Prolog

Monolog Antenora wypowiadany w obecności greckich posłów. Trojańczyk przedstawia zaistniałą sytuację: Aleksander sprowadził do miasta Helenę, żonę Menelaosa, czym rozgniewał wszystkich Greków. Antenor potępia ten postępek obawiając się, że przyniesie on nieszczęście całej Troi.

Epeisodion I

Między Aleksandrem i Antenorem następuje wroga wymiana zdań. Aleksander próbuje zjednać sobie rozmówcę, powołując się na łączącą ich przyjaźń. Antenor jednak odpowiada, że od osobistej przyjaźni ważniejsze jest dobro ojczyzny, dlatego sprzeciwia się pozostawaniu Heleny w Troi.

Pieśń chóru  I

Pieśń o nieroztropności młodych, którzy kierują się namiętnościami, a nie rozsądkiem i w ten sposób pogrążają i siebie, i ojczyznę.

Epeisodion II

Helena rozmawia ze swoją opiekunką, Panią Starą, zwierzając się ze swoich obaw. Boi się przede wszystkim tego, co się z nią stanie, kiedy każą jej wrócić do męża. Poczuwa się do winy i żałuje, że dopuściła się zdrady. Jej rozważania są gorzkie, z pesymizmem stwierdza, że świat jest pełen zła i cierpienia, a życie to nieustanne zmagania z nieszczęściem. Piastunka pociesza ją mówiąc, że cierpienie jest potrzebne, by człowiek doceniał szczęście.

Pieśń chóru

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 4 =
Ostatnio komentowane
Punkt 3. Nie jest to prawda. Modlitwa w INTENCJACH Ojca Świętego. To znaczy, że modlimy...
• 2022-05-24 15:08:48
Xd
• 2022-05-24 12:29:43
vhyrgyuuo
• 2022-05-24 10:59:00
Git
• 2022-05-23 19:46:38