Sposób rozmnażania i rozwój ptaków

Opisz sposób rozmnażania i rozwój ptaków.


Szkoła Podstawowa Biologia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Katarzyna Ekspert eSzkola.pl
25.04.2020 07:43

Wszystkie ptaki są rozdzielnopłciowe i jajorodne, a zapłodnienie jest wewnętrzne, czyli zachodzi w organizmie samicy. Występują u nich okresy godowe podczas, których zalecają się do siebie przez taniec, śpiew lub barwę upierzenia. Jaja ptaków są okryte twardą skorupką. Zazwyczaj samice po złożeniu jaj do gniazd wysiadują je, aż do wyklucia się organizmów potomnych. W niektórych przypadkach wysiadują je samce. W zależności od gatunku czas ten jest różny. Ptaki można podzielić na gniazdowniki i zagniazdowniki. Te pierwsze opiekują się młodymi, aż do uzyskania przez nie umiejętności lotu, natomiast zagniazdowniki rodzą się bardziej samodzielne przez co szybko mogą opuszczać gniazda. 


Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 3 + 3 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza