Oblicz masę molową gazu

Wiedząc, że w stalowym zbiorniku o pojemności 60 dm3 znajduje się 68g gazu pod ciśnieniem 1530 hPa w temperaturze 278K, oblicz masę molową tego gazu. W obliczeniach przyjmij stałą gazową równą 83,14  \frac{hPa \times dm ^{3} }{K \times mol} .

Liceum Chemia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Michał Ekspert eSzkola.pl
11.06.2020 17:11

W celu rozwiązania zadania musimy posłużyć się równaniem Clapeyrona, aby obliczyć liczbę moli gazu:

pV = nRT

n =  \frac{pV}{RT} =  \frac{1530 \times 60}{83,14 \times 278}  = 3,97 mola

Obliczamy masę molową gazu:

M =  \frac{m}{n} =  \frac{68}{3,97} =17,12  \frac{g}{mol}

 

Odpowiedź: Gaz ma masę molową równą 17,12 g/mol.

Dzięki! 1
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 2 + 1 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza