Krzysztof Kamil Baczyński - biografia i twórczość - strona 2

Jednocześnie oczekiwano, że Baczyński zostanie szefem prasowym kompanii. Tymczasem przeszedł on do harcerskiego batalionu „Parasol”, w którym został dowódcą III plutonu 3 kompanii.

Baczyński poległ w czasie powstania warszawskiego. Dnia 4 sierpnia 1944 r. był on na posterunku w Pałacu Blanka. W godzinach popołudniowych został postrzelony przez strzelca wyborowego – ulokowanego najprawdopodobniej w Teatrze Wielkim. Niespełna miesiąc później – 1 września – życie straciła jego ukochana, Barbara Drapczyńska.

Krzysztof Kamil Baczyński - charakterystyka twórczości

Krzysztof Kamil Baczyński uważany jest dzisiaj za jednego z najwybitniejszych twórców Pokolenia Kolumbów (obok Gajcego jest postacią sztandarową dla tej generacji). Baczyński wydał cztery tomy poezji: „Zamknięty echem” (1940), „Dwie miłości” (1940), „Wiersze wybrane” (1942) oraz „Arkusz poetycki Nr 1” (1944). Zbiór ten uzupełniają „Śpiew z pożogi” (wydane pośmiertnie, w 1944 r.) oraz liczne utwory publikowane w prasie konspiracyjnej i wojennych antologiach poezji.

Twórczość poetycka Krzysztofa Kamila Baczyńskiego przede wszystkim opisuje dramat, jaki dotknął pokolenie poety. Ludzie ci, mający możliwość dorastania w niepodległej ojczyźnie, zmuszeni zostali do walki i zabijania. Właśnie problem pozbawiania życia staje się jedną z najważniejszych rozterek moralnych w dziełach Baczyńskiego. Poeta odnosi się do morderstwa negatywnie, mając pełną świadomość tego, że czyn ten jest karygodny nawet wówczas, gdy walczy się w imię ważnych idei.

W świecie wierszy autora „Elegii o chłopcu polskim” pojawiają się liczne motywy oniryczne i katastroficzne. Obraz apokalipsy spełnionej zestawia Baczyński z wizjami arkadyjskimi, które realizowane są najczęściej poprzez odwołania do świata przyrody oraz miłości (w konwencję tę wpisują się erotyki adresowane do żony). Podobną funkcję pełni motyw młodości – czasu wolnego od katastrof, dramatów i cierpienia.

Podmiot liryczny utworów Krzysztofa Baczyńskiego wciąż poszukuje wartości i sensu życia. Pragnie odnaleźć coś, co wskazywałoby na celowość istnienia człowieka, pragnie mieć również pewność, że jego postawa poety-żołnierza nie zostanie zapomniana. Baczyński wielokrotnie zwraca się do Boga, jakby poszukując wybaczenia i zrozumienia.

Polecamy również:

 • Elegia o chłopcu polskim - interpretacja i analiza wiersza

  „Elegia o… [chłopcu polskim]” to jeden z najbardziej znanych wierszy autorstwa Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Został on napisany 20 marca 1944 r., a więc w okresie zaogniających się działań wojennych. Więcej »

 • Mazowsze - interpretacja i analiza wiersza

  „Mazowsze” Krzysztofa Kamila Baczyńskiego to wiersz datowany na 24 lipca 1943 r. Składa się z siedmiu strofoid (części), z których najkrótsze liczą po 4 wersy, a najdłuższa składa się z 16 wersów. Liczba sylab w poszczególnych wersach różni się, ale najczęściej wynosi... Więcej »

 • Pokolenie - interpretacja i analiza wiersza

  Wiersz „Pokolenie” („Do palców przymarzły struny”) został napisany przez Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w listopadzie 1941 r. Składa się on z pięciu czterowersowych strof. Liczba sylab w poszczególnych wersach różni się i wynosi od 7 do 9 zgłosek. W utworze pojawiają się... Więcej »

 • Pokolenie II - interpretacja i analiza wiersza

  „Pokolenie” Krzysztofa Kamila Baczyńskiego datowane jest na 26 lipca 1943 r. Utwór składa się z dziesięciu strof o nieregularnej budowie (6 strof czterowersowych, 3 sześciowersowe oraz 1 licząca 12 wersów). Poszczególne wersy zawierają dziewięć lub dziesięć sylab (średniówka... Więcej »

 • Historia - interpretacja i analiza wiersza

  „Historię” Baczyński napisał dnia 8 marca 1942 r . Wiersz ma budowę stychiczną i składa się z 31 wersów. Liczba sylab w poszczególnych wersach nie jest równa (średnio to 10, lecz zdarzają się nawet wersy trzynasto- i siedmiozgłoskowe). Pojawiają się rymy przeplatane, ale nie są one... Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 3 + 3 =
nickkacpim
2022-11-11 13:53:49
super polecam
Ostatnio komentowane
Ciekawe
• 2022-12-08 15:17:01
Śkad wziął się taki wynik?
• 2022-12-05 21:24:47
Ok
• 2022-12-05 13:53:43
ok
• 2022-12-02 16:29:38
dzięki
• 2022-11-28 16:21:19