Z lasu - interpretacja i analiza wiersza

Krzysztof Kamil Baczyński „Z lasu” - analiza

Pod wierszem „Z lasu” autorstwa Krzysztofa Kamila Baczyńskiego widnieje data 27 czerwca 1944 r. Okres powstania utworu przypadł na czas wzmożonych działań okupanta, którego sytuacja na froncie stawała się coraz trudniejsza.

Dzieło składa się z sześciu niejednorodnych strof (dwie pięciowersowe, dwie czterowersowe i dwie liczące sześć linijek). Metrum wiersza nie jest równe – liczba zgłosek waha się od 8 do 10 (dominują dziesięciosylabowe linie). Układ rymów również cechuje się nieregularnością; pojawiają się zarówno rymy parzyste, jak i przeplatane oraz okalające (3 strofa – układ abba).

Warstwa stylistyczna wiersza Baczyńskiego jest rozbudowana. Pojawia się w nim wiele epitetów („krzyk zły, wysoki”, „żołnierze smukli”, „twarzyczki jasne”), porównań („Las nocą rośnie jak jezior poszum”, „spod stóp jak morze wydęte grozą”) oraz metafor („pancerz ziemi za ciasny”, „rozdartą duszą”). Podmiot liryczny stosuje także powtórzenia, które mają za zadanie imitować w tym wypadku rytm żołnierskiego marszu („we mchu, we mchu”, „we mgle, we mgle”).

W utworze „Z lasu” łączą się dwa nurty liryki: opisowy (przedstawienie lasu) oraz inwokacyjny (pojawiający się

Polecamy również:

  • Z lasu - treść wiersza

    Las nocą rośnie jak jezior poszum.Droga kołysze we mchu, we mchu.Ciężkie kolumny mroku się wznoszą.Otchłanie puste z ciemności płosząkrzyk zły, wysoki jak ze snu.A dołem potok ludzi i wozówi broni chrzęst we mgle, we mgle.Spod stóp jak morze wydęte groząnieujarzmiona piętrzy się ziemiai głosy ciemne... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 1 =
Ostatnio komentowane
amongus
• 2022-05-24 21:03:12
Punkt 3. Nie jest to prawda. Modlitwa w INTENCJACH Ojca Świętego. To znaczy, że modlimy...
• 2022-05-24 15:08:48
Xd
• 2022-05-24 12:29:43
vhyrgyuuo
• 2022-05-24 10:59:00