Tadeusz Gajcy - biografia i twórczość

Tadeusz Gajcy przyszedł na świat 8 lutego 1922 r. w Warszawie. Niepolsko brzmiące nazwisko autora pochodzi z Węgier, skąd jego przodkowie przybyli do kraju leżącego nad Wisłą. Ojciec poety był ślusarzem, a matka pełniła obowiązki akuszerki. Wielką rolę w wychowaniu autora „Widm” odegrała jego babka, która zaszczepiła w nim silną religijność – w młodości Gajcy był ministrantem, a zajęcie to traktował niezwykle poważnie; motywy związane z wiarą wielokrotnie będą pojawiać się w jego twórczości.

W roku 1941 r. Tadeusz Gajcy ukończył liceum księży Marianów na Bielanach. Szkoła ta słynęła przede wszystkim z żelaznej dyscypliny, jaką wpajano uczniom. Wkrótce Gajcy rozpoczął studia na tajnych kompletach polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Był to przełomowy moment jego życia – poznał wówczas Zdzisława Stroińskiego, Wacława Bojarskiego i Andrzeja Trzebińskiego. To właśnie Stroiński – najbliższy przyjaciel Gajcego – wprowadził go do Konfederacji Narodu, konspiracyjnej organizacji założonej z inicjatywy działaczy ONR (Obozu Narodowo-Radykalnego) „Falanga”.

W 1942 r. Tadeusz Gajcy zajął trzecie miejsce w poetyckim konkursie „Sztuki i Narodu”, zgłaszając do niego utwór „Wczorajszemu”. Niebawem został stałym współpracownikiem tego pisma, które wielu krytyków i badaczy literatury uważa za najbardziej wartościowy periodyk okresu wojennego. Wątpliwości może budzić jego profil ideowy – skrajnie prawicowy, nierzadko odwołujący się do segregacji rasowej. Początkowo i Gajcy ulegał temu nurtowi, jednak z czasem zaczął dostrzegać jego ciemne strony. Mimo wszystko największą uwagę badacze przykładają do tekstów krytyczno-literackich, przekładów i dyskusji na temat najnowszych książek publikowanych w piśmie.

Motto „Sztuki i Narodu” powtarzało za Norwidem: „Artysta jest organizatorem wyobraźni narodowej”. Dlatego w polemikach z poprzednimi generacjami twórcy związani ze „Sztuką i Narodem” (w tym Gajcy) zarzucali im bezideowość (Skamander) oraz skłonność do nadmiernego eksperymentowania (Awangarda Krakowska).

Dnia 25 maja 1943 r. – w rocznicę urodzin Kopernika – Gajcy, Stroiński i Trzebiński wyruszyli pod starannie pilnowany przez Niemców pomnik, by złożyć kwiaty (w ten sposób podkreślano polskie pochodzenie wielkiego astronoma). Miała wówczas miejsce strzelanina, w której zginął Bojarski – dotychczasowy redaktor „Sztuki i Narodu” (pismo to miało czterech redaktorów, każdy z nich zginął w czasie wojny). Jego następcą został Andrzej Trzebiński.

Po śmierci Andrzeja Trzebińskiego – 12.11.1943 r. – czwartym i ostatnim redaktorem „Sztuki i Narodu” został Tadeusz Gajcy. Pod jego kierunkiem periodyk zaczął odchodzić od obranej wcześniej ścieżki, stając się mniej radykalny.

W czasie okupacji hitlerowskiej Tadeusz Gajcy współuczestniczył w kursach Biura Informacji i Propagandy AK. Gdy wybuchło powstanie warszawskie, poeta bohatersko stanął do walki. Poległ 16 dnia walk – 16 sierpnia 1944 r. – w domu przy ulicy Przejazd 1/3.

Tadeusz Gajcy - charakterystyka twórczości

Dorobek literacki Gajcego i jego ewolucja artystyczna zostały gwałtownie przerwane przez jego przedwczesną śmierć. Pozostawił on po sobie dwa zbiory wierszy: „Widma” i „Grom powszedni”, kilka opowiadań, „Misterium niedzielne” (poetycką, mocno nacechowaną groteską realizację dzieła w konwencji średniowiecznego misterium) i „Homera i Orchideę” (poetycki dramat).

Twórczość poetycka Gajcego jest niejednorodna. Pojawiały się w niej liczne motywy związane z wojną, które poeta realizował poprzez nadrealistyczne i oniryczne obrazowanie. Ale są w niej obecne także akcenty radosne i jasne – oddające osobowość „poety-dziecka”. Na początku swojej drogi twórczej Gajcy pozostawał pod silnym wpływem romantyzmu, taktując rolę poety w sposób charakterystyczny dla tego okresu ideowego – jako rewelatora tajemnic. Stopniowo jego twórczość ewoluowała – od pełnych mroku, bólu i niepokoju wizji wojennych zniszczeń po utwory podkreślające wielką rolę miłości i ludzkiej ofiary.

Poezję Gajcego często przywołuje się jako jeden z najważniejszych przykładów wojennego katastrofizmu. Tutaj na pierwsze miejsce wysuwają się „Widma” – poemat obrazujący zdewastowaną rzeczywistość w sposób nadrealistyczny. Narrator-poeta staje naprzeciw ogromnej katastrofy, będąc świadkiem boju Boga z szatanem.

Szczególnie interesującym i tajemniczym dziełem Gajcego jest „Misterium niedzielne”. W utworze tym, pełnym absurdów, groteski i wciąż zawierającym elementy katastroficzne przedstawiona zostaje wizja ludowego zgromadzenia, któremu przewodzą fałszywi prorocy wieszczący rychłą katastrofę. Napiętnowana zostaje tutaj bierność (starzec Hipolit – jeden z bohaterów – głosi, że to rolą przywódców, nawet fałszywych, jest myślenie za tłum), w pewien sposób wyszydzony zostaje również frazes narodowy, co łączy się z groteskowym przedstawieniem przedwojennej rzeczywistości.

Twórczość Tadeusza Gajcego jawi się jako zbiór dokonań artysty niezwykle interesującego i odznaczającego się złożoną psychiką. Jego dzieła – zróżnicowane i niejednorodne – stanowią doskonały zapis wojennej rzeczywistości: sposobów jej postrzegania, przeżywania i poszukiwania możliwości radzenia sobie z jej wyzwaniami.

Polecamy również:

 • Tadeusz Gajcy Wczorajszemu - interpretacja i analiza wiersza

  Wiersz pt.: „Wczorajszemu” zapewnił Tadeuszowi Gajcemu trzecie miejsce w poetyckim konkursie „Sztuki i Narodu”, który odbył się w 1942 r. Od tego czasu twórca na stałe dołączył do redakcji tego pisma. Utwór składa się z piętnastu strof o różnej długości (od... Więcej »

 • Tadeusz Gajcy Do potomnego - interpretacja i analiza wiersza

  „Do potomnego” to jeden z najbardziej znanych utworów Tadeusza Gajcego – poety, którego życie naznaczone zostało zdeterminowane przez II wojnę światową. Wiersz składa się z 21 strof o zróżnicowanej budowie. Zalicza się do nurtu liryki inwokacyjnej, co sugeruje sam tytuł... Więcej »

 • Tadeusz Gajcy Miłość bez jutra - interpretacja i analiza wiersza

  „Miłość bez jutra” Tadeusza Gajcego weszła w skład wydanego przezeń w 1944 r. tomu „Grom powszedni”. Wiersz ten zalicza się do nurtu liryki bezpośredniej osobistej. Chociaż w pierwszej strofie pojawia się zwrot do drugiej osoby, którą jest najpewniej ukochana podmiotu lirycznego, ja... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 3 =
 • Najnowsze
 • Losowe
Ostatnio komentowane
ok
• 2024-05-20 16:01:25
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20
Przydatny na po prawe oceny z historii
• 2024-05-15 14:52:53
Witam, nie wiem czy jeszcze strona jest obsługiwana, ale chciałbym poinformować, iż ni...
• 2024-05-14 16:29:23