Motyw podróży w wymiarze rzeczywistym i wewnętrznym. Omów zagadnienie na podstawie Kordiana Juliusza Słowackiego

Podróż była w romantyzmie ważnym motywem literackim. Romantyczni twórcy i myśliciele wiele podróżowali, czerpiąc inspiracje z poznawania innych, często bardzo odległych kultur i obyczajów. Szczególną popularnością wśród romantyków cieszyła się filozofia i kultura Wschodu. Zainteresowanie tym regionem świata to tzw. orientalizm. W romantyzmie częstym kierunkiem podróży był np. Bliski Wschód lub północna Afryka. Zainteresowania orientalne przejawiali również polscy romantycy. Adam Mickiewicz podróżował po Półwyspie Krymskim, a efektem tej podróży są słynne „Sonety krymskie”. Po Grecji, Egipcie i Ziemi Świętej podróżował z kolei Juliusz Słowacki, autor „Podróży do Ziemi Świętej z Neapolu”, z której pochodzi słynny wiersz „Grób Agamemnona”. Motyw podróży pojawia się również w „Kordianie”.

Motyw podróży w wymiarze rzeczywistym i wewnętrznym w „Kordianie” Juliusza Słowackiego

Główny bohater dramatu Juliusza Słowackiego jest młodym mężczyzną, który stopniowo dojrzewa do roli patrioty i bojownika o wolność. W jego dojrzewaniu szczególną rolę odgrywają podróże. W czasie wędrówki po kilku krajach Kordian spotyka wielu ludzi, przeżywa rozterki i rozczarowania. Zmiana miejsca zamieszkania ułatwia mu podróż w głąb siebie i pomaga zrozumieć, co jest jego prawdziwym przeznaczeniem. Podczas pobytu w Londynie Kordian oddaje się rozmyślaniom na temat samotności, sensu życia i kondycji ludzkiej. Ważną inspiracją są dla niego dzieła Szekspira, np. tragedia „Król Lear”. W czasie podróży spotyka Wiolettę, młodą i piękną Włoszkę, która staje się na krótko jego sympatią. Kordian szybko odkrywa, że kobieta jest nim zainteresowana dla pieniędzy, a jej wyrazy miłości są nieszczere. Rozstaje się z nią i wyrusza na audiencję do papieża. Ta podróż uświadamia mu kolejną ważną prawdę – papież nie wspiera Polaków w walce o wolność i nie różni się niczym szczególnym od polityków. Kordian czuje się zdradzony i opuszczony przez Kościół, który jest tak ważną instytucją dla wielu jego rodaków. Bohater staje więc na szczycie góry Mont Blanc. Tam przeżywa wewnętrzną podróż, która jest przełomowym momentem w jego życiu. Kordian porzuca dziecinne mrzonki i poszukiwanie relacji miłosnych. Dzięki podróżom w wymiarze rzeczywistym stał się dojrzalszy, dlatego na szczycie góry może podjąć ważną dla swojego dalszego życia decyzję. Podróżując w głąb siebie, decyduje się na poświęcenie życia sprawie patriotycznej i narodowowyzwoleńczej. Powraca do kraju jako zupełnie inny człowiek, gotowy na wielkie wyzwania.

Motyw podróży w wymiarze rzeczywistym i wewnętrznym w opowiadaniu „Miejsce” Andrzeja Stasiuka

Narrator opowiadania przedstawia historię Łemków, którzy byli wysiedlani z terenów Beskidu Sądeckiego. Po upadku komunizmu ludzie ci mogli powrócić w rodzinne strony. Podróż do Polski z zesłania przeżywali w dwóch wymiarach – rzeczywistym i wewnętrznym. Stając na polskiej ziemi, podróżowali w wyobraźni po miejscach, których już nie ma, a które nadal istnieją w ich pamięci. Powrót do ojczyzny był dla Łemków podróżą w przeszłość wciąż żywą i niezatartą przez czas.

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 3 =
  • Najnowsze
  • Losowe
Ostatnio komentowane
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20
Abc
• 2024-05-16 08:13:44
Przydatny na po prawe oceny z historii
• 2024-05-15 14:52:53
Witam, nie wiem czy jeszcze strona jest obsługiwana, ale chciałbym poinformować, iż ni...
• 2024-05-14 16:29:23