Justynian Wielki - biografia, lata panowania, dokonania

Justynian Wielki – Pochodzenie

Justynian I Wielki, Flavius Petrus Sabbatius urodzony w Ilirii w roku 483, był siostrzeńcem cesarza Justyna I (450 – 527 r.). Zmarł w Konstantynopolu w roku 565, święty Kościoła prawosławnego. Starannie wykształcony, rozpoczynał karierę jako oficer konnej straży przybocznej (utworzonej w miejsce zlikwidowanej straży pretoriańskiej) swojego wuja.

W roku 527 bezdzietny cesarz Justyn I powołuje Justyniana do współrządzenia państwem. Cztery dni później zostaje koronowany przez patriarchę w Hagia Sophia (dzisiejszy Stambuł). Od 1 sierpnia tego samego roku, po śmierci swojego wuja, zostaje jednowładcą.

Żoną Justyniana była Teodora (500 – 548 r.) – w młodości aktorka mimiczna oraz prawdopodobnie również kobieta lekkich obyczajów. Miała wielki wpływ na rządy cesarza, przyczyniła się m.in. do stłumienia powstania Nika, miała również znaczący wpływ na prawodawstwo, w tym szczególnie w kwestiach praw kobiet.

Justynian Wielki – Lata Panowania

Za główny cel nowy władca postawił sobie przywrócenie potęgi oraz terytorium dawnego Cesarstwa Rzymskiego. W jego imieniu wojny prowadziło dwóch wodzów – Belizariusz (504 – 565 r.) głównodowodzący armii Wschodu oraz jego następca Narses (478 – 573 r.). Prowadzili oni wojny z Gotami w Italii, Belizariusz podbił państwo Wandalów w północnej Afryce oraz stoczył szereg zwycięskich walk z Persami w Azji. Plany odzyskania dawnej świętości Cesarstwa Rzymskiego powiodły się Justynianowi tylko częściowo – odzyskał część Hiszpanii, Afrykę Północną oraz odbił z rąk barbarzyńców Italię. Jedynie Brytania oraz Galia pozostały wciąż poza granicami państwa.

Justynian, podczas swoich rządów, poświęcił wiele uwagi sprawom administracyjnym państwa. Popierał na szeroką skalę handel oraz wytwórczość, ponadto wprowadził rozbudowany program budownictwa publicznego. W czasie jego panowania wzniesiono oraz przebudowano liczne twierdze, klasztory i kościoły, w tym m.in. bazylikę Hagia Sophia (Mądrości Bożej).

Program budownictwa powszechnego oraz ciągłe prowadzenie licznych wojen przez cesarza doprowadziły do wzrostu podatków. W roku 523 dochodzi do powstania ludowego mieszkańców stolicy – powstanie Nika. Wybuchło ono po odrzuceniu przez Justyniana żądań zmniejszenia podatków oraz ukrócenia nadużyć urzędników. Powstanie zostało ostatecznie stłumione przez Belizariusza, w jego wyniku zginęło ponad 30 tyś. ludzi.

W roku 529, z rozkazu cesarza, zamknięto Akademię Platońską jako instytucję pogańską. Był to tylko jeden z przejawów działalności Justyniana w sferze religijnej – zwalczaniu pozostałości religii pogańskich. Przez dekret wydany przez cesarza wszyscy obywatele państwa zostali zmuszeni do przyjęcia chrztu pod groźbą konfiskaty majątku. Za prowadzenie jakiejkolwiek działalności religijnej odnoszącej się do kultu dawnych bogów groziła kara śmierci.

Justynian wprowadził również tzw. cezaropapizm – państwo miało posiadać zwierzchność nad kościołem. W praktyce oznaczało to, że cesarz zwoływał synody oraz decydował o dogmatach kościoła.

Z imieniem cesarza Justyniana jest również związany wybuch epidemii, która dotknęła Cesarstwo Bizantyńskie – tzw. Dżuma Justyniana, miała ona pochłonąć w samym tylko Konstantynopolu ponad trzysta tysięcy osób. Wybuch pandemii dotknął również samego cesarza.

Justynian Wielki – Kodeks Justyniana

Kodeks Justyniana jest uznawany za jedno z największych osiągnięć Cesarza. Do kodyfikacji prawa Justynian miał przystąpić już w rok po objęciu przez niego władzy (528 – 534 r.). Kodeks stanowi zbiór prawa opracowanego na bazie trzech wcześniejszych kodeksów – Teodozjańskiego, Gregoriusza oraz Hermogeniana.

W celu utworzenia kodeksu Justynian powołał komisję, złożoną z prawników, na czele której stanął Tribonianus. Komisja miała na celu opracowanie nowego ujęcia prawa, które następnie przez stulecia miało obowiązywać w cesarstwie bizantyjskim. Ustawodawstwo to wywarło również wielki wpływ na obecne instytucje prawa cywilnego.

Źródła:
http://ancienthistory.about.com/od/emperors/p/Justinian.htm
http://ancienthistory.about.com/od/bmen/g/020108Belisariu.htm

Polecamy również:

 • Próba odbudowy Cesarstwa Rzymskiego przez Justyniana Wielkiego

  Po śmierci cesarza Justyna w roku 527, władze w Konstantynopolu przejmuje współrządzący z nim siostrzeniec Justynian. Za główny cel swoich rządów nowy jednowładca postawił sobie przywrócenie dawnej świetności Cesarstwa Rzymskiego. Pierwszym krokiem w tym kierunku miało być... Więcej »

 • Powstanie Nika w Konstantynopolu - przyczyny, przebieg, skutki

  Powstanie Nika miało miejsce we wczesnośredniowiecznym Konstantynopolu. Zamieniło się w katastrofalne zamieszki w cesarstwie wschodniorzymskim, które swoim zasięgiem zagroziły władzy oraz życiu samego cesarza Justyniana. Więcej »

 • Wojny prowadzone przez Bizancjum - najważniejsi wrogowie, bitwy, kalendarium

  Starożytne imperium rzymskie na Wschodzie przetrwało najazdy barbarzyńców i przekształciło się w Cesarstwo Bizantyjskie. Istniało ono przez okres całego średniowiecza, z przerwą spowodowano w XIII w. przez atak krzyżowców. Praktycznie przez cały okres swojego istnienia Cesarstwo na Wschodzie... Więcej »

 • Cesarstwo Bizantyjskie - religia

  We wczesnym średniowieczu kościół stanowił jedność, a jego największe ośrodki były położone w Bizancjum, gdzie chrześcijaństwo było religią państwową. Organizacja kościelna stanowiła nieodłączną część struktur cesarstwa wschodniorzymskiego, a zwierzchnikiem kościoła był panujący cesarz. W jego kompetencjach... Więcej »

 • Kultura i sztuka bizantyjska - cechy, charakterystyka (malarstwo, ikony i in.)

  Po upadku w V w. Cesarstwa Zachodniorzymskiego, większość nowych kierunków artystycznych powstała wówczas w Konstantynopolu – narodziny sztuki bizantyjskiej. W wieku VI Cesarstwo Bizantyjskie stanowiło najpoważniejszą siłę polityczną ówczesnego świata, w szczególności pod rządami... Więcej »

Komentarze (2)
Wynik działania 3 + 5 =
don't like
2019-01-04 15:50:28
ale dla rozumujących jest ok
don't like
2019-01-04 15:49:09
jest to za trudno opisane ja nic z tego nie rozumiem więc gdybyś to ułatwił to było by super
Ostatnio komentowane
zajefajne
• 2024-06-12 14:00:02
q
• 2024-06-10 20:15:55
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43