Dynastia Jagiellonów - królowie, lata panowania

Dynastia Jagiellonów panowała na ziemiach polskich od 1386 do 1572 roku. Panowanie rodu rozpoczął Władysław II Jagiełło, ostatnią z rodu była Anna Jagiellonka.
Władcy z dynastii Jagiellonów:

Władysław II Jagiełło – żył w latach 1352 – 1434. Syn Olgierda Giedyminowicza – wielkiego księcia litewskiego i Julianny – córki księcia twerskiego Aleksandra. Książę litewski w latach 1277 – 1401; 4 marca 1386 roku zostaje koronowany w Krakowie na króla Polski, panował do swojej śmierci w 1434 roku. Zmarł 1 VI 1434 roku w Gródku.

Władysław III Wareńczyk – pierworodny syn Władysława Jagiełły, urodzony 31 X 1424, zmarł 10 XI 1444. Król Polski od 1434 do 1444, król Węgier od 1440 – 1444. Jako jedyny władca polski zginął na polu bitwy – na polach pod Warną.

Kazimierz IV Jagiellończyk – najmłodszy syn Władysława Jagiełły, urodzony 29 XI 1427 roku w Krakowie, zmarł 7 VI 1492 roku w Grodnie. Od 1440 do 1492 roku wielki książę litewski, w latach 1447 – 1492 król Polski, koronowany w katedrze w Krakowie 25 czerwca 1447 roku.

Jan I Olbracht – syn Kazimierza IV Jagiellończyka, urodził się 27 XII 1459 roku w Krakowie, zmarł 17 VI 1501 roku w Toruniu. Król Polski od 23 IX 1492 roku do swojej śmierci w 1501 roku.

Aleksander I Jagiellończyk – czwarty syn Kazimierza IV Jagiellończyka, urodził się 5 VIII 1461 roku w Krakowie, zmarł 19 VIII 1506 roku w Wilnie. Od 20 lipca 1492 roku wielki książę litewski, od 12 grudnia 1501 roku król Polski. Nie zostawił po sobie potomstwa.

Zygmunt I Stary – ósme dziecko Kazimierza IV Jagiellończyka. Urodził się 1 I 1467 roku w Kozienicy, zmarł 1 IV 1548 roku w Krakowie. Główny spadkobierca Aleksandra I Jagiellończyka, wielki książę litewski w latach 1506 – 1548, król Polski od 24 I 1507 roku, panował do swojej śmierci.

Zygmunt II August – syn Zygmunta I Starego. Urodził się 1 VIII 1520 roku w Krakowie, zmarł 7 VII 1572 w Knyszynie. Od 1529 do 1569 roku wielki książę litewski, koronowany na króla Polski od 20 II 1530 roku w Krakowie, tron objął po śmierci ojca i zasiadał na nim do 1569 roku, od 1569 – 1572 król Rzeczypospolitej (państwo powstałe w rezultacie unii polsko – litewskiej).

Anna Jagiellonka – córka Zygmunta I Starego, urodzona 18 X 1523 roku w Krakowie, zmarła w Warszawie 9 IX 1596 roku. 14 XII 1575 roku obrana na króla Polski, koronowana na królową 1 V 1576 roku w katedrze w Krakowie. Panowała do swojej śmierci, pochowano ją w kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu. Ostatni władca z dynastii Jagiellonów.

Polecamy również:

Komentarze (7)
Wynik działania 2 + 4 =
z
2020-12-22 11:17:07
Dzięki pomogło mi
eryk
2020-12-07 13:11:26
pomoglo mi to do testu z histori naprawde
Brem bremkowski
2020-11-08 16:36:03
dzk za ściągę
moon-u
2019-11-19 16:28:14
pomogło mi to zwłaszcza, że historia sprawia mi trudności
oliwia
2019-10-09 17:40:12
TAK TO POMAGA
oliwia
2019-10-09 17:39:39
Tak to pomocne
oliwia
2019-05-27 14:16:47
spoko
Ostatnio komentowane
Ciekawe
• 2022-12-08 15:17:01
Śkad wziął się taki wynik?
• 2022-12-05 21:24:47
Ok
• 2022-12-05 13:53:43
ok
• 2022-12-02 16:29:38
dzięki
• 2022-11-28 16:21:19