Aleksander I Romanow - biografia, polityka - historia

Aleksander I urodził się 23.12.1777 roku w Petersburgu. Był najstarszym synem ówczesnego cara, Pawła I. Jako władca był dobrze wykształcony i przygotowany do pełnienia swojej roli, jako że zarówno jego babka, Katarzyna II, jak i ojciec widzieli w nim następcę.

W roku 1801 doszło do spisku na życie Pawła I, który zginął zamordowany przez spiskowców. Niejasna jest rola w tych działaniach samego Aleksandra. Jedni uważają go za głównego sprawcę zbrodni, inni sądzą, że o niczym nie wiedział i został postawiony przed faktem dokonanym, gdy spiskowcy obwołali go nowym carem.

Panowanie Aleksandra I przypada na okres walk kolejnych koalicji antyfrancuskich z rosnącym w siłę Napoleonem. Aleksander I zaangażował swoje państwo w te wojny, nie odnosząc jednak sukcesów w czasie pierwszych lat kampanii. Po klęskach z lat 1805-1807 był zmuszony do podpisania pokoju w Tylży i zaakceptowania istnienia Księstwa Warszawskiego.

W 1812 roku doszło do ponownej wojny z cesarzem francuskim, bowiem Aleksander nie miał zamiaru przestrzegać postanowień traktatu tylżeńskiego dotyczących zakazu handlu z Anglią, godziło to bowiem w jego gospodarkę. Ostatecznie, mimo zajęcia Moskwy, Napoleon poniósł w Rosji klęskę i zmuszony był wycofać swoje siły. Wkrótce armie rosyjskie były jednym z trzonów zwycięskiej koalicji.

Na Kongresie Wiedeńskim Aleksander I domagał się dla siebie całego Księstwa Warszawskiego, jednkaże ostatecznie zgodził się jedynie na większą część jego terytoriów, z których powstało Królestwo Polskie. Z jego też inicjatywy władcy europejscy utworzyli Święte Przymierze, mające strzec postanowień Kongresu Wiedeńskiego.

Pod koniec życi popadł w mistycyzm, stał się przesadnie religijny i pobożny. Oficjalnie umarł w 1825 roku, istnieją jednak pogłoski, że żył dalej, pod zmienionym nazwiskiem, jako prosty mnich.

Komentarze (0)
Wynik działania 2 + 2 =
Ostatnio komentowane
ez
tak o • 2020-09-23 15:28:13
adł w końcu stoła, Podparł się w boki jak basza: »Hulaj dusza! hulaj!« woła, Ś...
 Jedzą, piją, lulki palą, Tańce, hulanka, swawola; Ledwie karczmy nie rozwalą, Cha, cha! chi, chi! hejża! hola!  Twardowski si • 2020-09-23 09:50:19
dzięki wielkie!
xayoo • 2020-09-21 12:24:47
Dzk , bardzo pomocne
bobas • 2020-09-16 17:40:29
kocham Polską literatórę
tgyfvg • 2020-09-15 11:00:30