Aleksander I Romanow - biografia, polityka - historia

Aleksander I urodził się 23.12.1777 roku w Petersburgu. Był najstarszym synem ówczesnego cara, Pawła I. Jako władca był dobrze wykształcony i przygotowany do pełnienia swojej roli, jako że zarówno jego babka, Katarzyna II, jak i ojciec widzieli w nim następcę.

W roku 1801 doszło do spisku na życie Pawła I, który zginął zamordowany przez spiskowców. Niejasna jest rola w tych działaniach samego Aleksandra. Jedni uważają go za głównego sprawcę zbrodni, inni sądzą, że o niczym nie wiedział i został postawiony przed faktem dokonanym, gdy spiskowcy obwołali go nowym carem.

Panowanie Aleksandra I przypada na okres walk kolejnych koalicji antyfrancuskich z rosnącym w siłę Napoleonem. Aleksander I zaangażował swoje państwo w te wojny, nie odnosząc jednak sukcesów w czasie pierwszych lat kampanii. Po klęskach z lat 1805-1807 był zmuszony do podpisania pokoju w Tylży i zaakceptowania istnienia Księstwa Warszawskiego.

W 1812 roku doszło do ponownej wojny z cesarzem francuskim, bowiem Aleksander nie miał zamiaru przestrzegać postanowień traktatu tylżeńskiego dotyczących zakazu handlu z Anglią, godziło to bowiem w jego gospodarkę. Ostatecznie, mimo zajęcia Moskwy, Napoleon poniósł w Rosji klęskę i zmuszony był wycofać swoje siły. Wkrótce armie rosyjskie były jednym z trzonów zwycięskiej koalicji.

Na Kongresie Wiedeńskim Aleksander I domagał się dla siebie całego Księstwa Warszawskiego, jednkaże ostatecznie zgodził się jedynie na większą część jego terytoriów, z których powstało Królestwo Polskie. Z jego też inicjatywy władcy europejscy utworzyli Święte Przymierze, mające strzec postanowień Kongresu Wiedeńskiego.

Pod koniec życi popadł w mistycyzm, stał się przesadnie religijny i pobożny. Oficjalnie umarł w 1825 roku, istnieją jednak pogłoski, że żył dalej, pod zmienionym nazwiskiem, jako prosty mnich.

Polecamy również:

 • Gospodarka, kultura i oświata w Królestwie Polskim

  Utworzone w roku 1815 Królestwo Polskie, powstałe niejako na gruzach Księstwa Warszawskiego, miało na celu zaspokoić ambicje niepodległościowe Polaków i przyczynić się do powstania stabilizacji we wschodniej części Europy. Z tego też powodu, jak również decyzji cara, który chciał... Więcej »

 • Powstanie listopadowe - przyczyny wybuchu

  Powstanie listopadowe było spowodowane wielokrotnym łamaniem konstytucji Królestwa Polskiego przez władze rosyjskie. Car nadając nowemu quasi-państwu konstytucję uczynił ją jedną z najbardziej liberalnych w ówczesnej Europie, jednakże prędko okazało się, że nie zamierza jej przestrzegać. Więcej »

 • Wielka Emigracja po powstaniu listopadowym - czym była? Przyczyny, znaczenie, kierunki emigracji

  Upadek powstania listopadowego w roku 1831 stanowił osobistą tragedię i wielki dylemat dla wszystkich jego uczestników. Musieli oni bowiem, często w przeciągu tylko kilku dni lub godzin, zdecydować się albo na opuszczenie terenu Królestwa Polskiego i niepewny los emigranta, albo też pozostać na jego... Więcej »

 • Filomaci i Filareci - historia, członkowie, przyczyny powstania, program

  Lata 1815-1830 są okresem, kiedy na terenie Królestwa Polskiego i ziem zabranych przez Rosję tworzyło się samoistnie wiele organizacji i stowarzyszeń o charakterze jawnym i póljawnym. Niektóre z nich były bezpośrednio związane z konspiracją i planami zrywu zbrojnego, inne zaś stawiały przed... Więcej »

 • Wielki Książę Konstanty - biografia, polityka - historia

  Konstanty Pawłowicz Romanow urodził się w Carskim Siole 8.05.1779 roku jako drugi syn cara Pawła I. Jego dzieciństwo i lata młodzieńcze upłynęły pod kuratelą babki, Katarzyny II. Był on edukowany i wychowywany wyłącznie przez osoby zaakceptowane przez nią. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 4 =
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42
Mógłby być jeszcze do tego cały utwór napisany.
• 2024-06-03 19:41:43