Kultura XIX w. w Europie

Wielu historyków nazywa wiek XIX „pięknym wiekiem”, uznając go za jeden z najbardziej pomyślnych okresów w dziejach w ludzkości. Był to czas wielkich zmian w tradycyjnej strukturze społecznej, budowy wielkich imperiów kolonialnych i dominacji kultury europejskiej nad całym światem.

W wyniku wojen napoleońskich i przeniesienia ideałów rewolucji poza Francję doszło do ostatecznej „śmierci” dawnego ustroju feudalnego. W wyniku procesów zachodzących w Europie chłopi uzyskali ostatecznie ziemię na własność i stali się bardziej samodzielni. Dawna szlachta musiała przystosować się do nowej sytuacji, inwestując swoje majątki albo w ziemię, albo w nowo powstały przemysł fabryczny. Stąd też powstanie nowego rodzaju klasy wyższej – w której kryterium przynależności nie był już tylko tytuł szlachecki, ale i realny majątek. Z czasem warstwy bogatej szlachty i przemysłowców – kupców zlały się w jedną grupę. Jednocześnie zaś, na drugim biegunie doszło do powstania nowej grupy społecznej – robotników pracujących w przemyśle. Początkowo bezwzględnie wykorzystywani przez posiadaczy, z czasem coraz śmielej podejmowali walkę o swoje prawa i miejsce w społeczeństwie.

XIX wiek to także rozwój parlamentaryzmu i nowych idei politycznych. Jest to okres rozwoju bardziej nowoczesnej formy rządów, jaką była monarchia parlamentarna. W wielu krajach doszło do powstania ciekawej sytuacji, gdzie silna władza monarsza nie przeszkadzała wcale w rozwoju rządów parlamentarnych. W drugiej połowie wieku coraz większą rolę odgrywał socjalizm, nowa ideologia oparta na znaczeniu dotąd pogardzanych niższych warstw społecznych. Nie był to jednak nurt jednolity, posiadający wiele odcieni i definicji. Koniec XIX wieku to także początek walki o prawa kobiet, prowadzonych przez sufrażystki – walki, co należy podkreślić, udanej, która pozwoliła kobietom na zdobycie równych praw wyborczych i silniejszej pozycji osobistej, jak również niezależności.

Lata 1870 – 1914 nazywane są często „Piękną” lub „Złotą Epoką” (la Belle Epoque). Nakłada się to w czasie na tzw. „epokę wiktoriańską w Anglii”, czyli panowanie królowej Wiktorii (1837 – 1901). Jest to okres największej pomyślności potęg europejskich i względnego pokoju w Europie, mimo narastającego napięcia. Potęgi europejskie rywalizowały między sobą o dominację na świecie, doszło do rozwoju kolonializmu. Europejczycy bezwzględnie wykorzystywali gospodarczo kolonie,  z drugiej strony wierząc w to, że jest to szczytna misja zaniesienia „oświecenia” dzikim ludom Afryki i Azji. W Europie rozwój techniczny i poprawiające się warunki życiowe napawały optymizmem. Doszło do gwałtownego rozwoju kultury i nauki. W kontaktach międzyludzkich panował raczej konserwatyzm i sztywna, regulowana wieloma normami obyczajowość. Często jest ona nazywana właśnie „wiktoriańską”. W towarzystwie coraz większej wagi nabierało wykształcenie i umiejętność odpowiedniego zachowania się. Jednocześnie zaś coraz szerszy i łatwiejszy dostęp do informacji znacznie poszerzał horyzonty myślowe społeczeństwo. Wielu historyków nie waha się nazywać tych 40 lat „złotym wiekiem ludzkości”.

Polecamy również:

  • Romantyzm w Europie - charakterystyka (ramy czasowe, cechy, przedstawiciele)

    Romantyzm rozumiany jako pewna epoka literacko-artystyczna został zapoczątkowany w Niemczech i w Anglii mniej więcej w 1800 roku. W innych krajach europejskich romantyzm zaczął się nieco później – około 1820 roku. Sam termin „romantyzm” został upowszechniony przez Niemców: Friedricha... Więcej »

  • Pozytywizm w Europie - charakterystyka

    Nazwa „pozytywizm” pochodzi się od „Kursu filozofii pozytywnej” Augusta Comte'a, książki, która opublikowana została w 1842 (po 12 latach prac). W dziele tym zawarte zostały nie tylko nowe wytyczne dotyczące nauki, lecz także liczne idee, które na długi czas zmieniły... Więcej »

  • Najważniejsze odkrycia i wynalazki XIX w. - twórcy, zastosowanie, opis

    Wiek XIX jest okresem gigantycznego postępu i skoku technologicznego dokonanego w prawie wszystkich dziedzinach życia. W niektórych z nich można śmiało powiedzieć, że od tamtego okresu doszło jedynie do ulepszenia wprowadzonych wtedy metod czy technologii. Była to jedna z największych (jeżeli nie największa)... Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 5 + 4 =
wiktoria
2016-05-11 15:12:28
A jest tu coś na temat zwyczai Europy
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
"Treść wiersza bezpośrednio nawiązuje też do istniejących wówczas, tajnych układó...
• 2024-07-02 05:43:44
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42