Rewolucja francuska - przyczyny wybuchu

W pierwszej połowie XVIII wieku Francja zaangażowała się w szereg wojen, związanych z walką władców dynastii Burbonów o hegemonię w Europie. Dzięki nim Francji udało się utrzymać w czołówce europejskich potęg, krajów, z których opinią i statusem liczono się na arenie międzynarodowej. Kolejne kampanie wyczerpywały jednak państwo, prowadząc do coraz trudniejszej sytuacji ekonomicznej. Francja wydawała się wtedy państwem potężnym, jednakże pełnym wewnętrznych konfliktów.

We Francji istniały wtedy trzy stany (warstwy społeczne) ludzi. Dwie pierwsze z nich (szlachta i duchowieństwo) obdarzone były dużą liczbą przywilejów podatkowych i prawnych,  jednocześnie zaś to oni wywierali realny wpływ na państwo. Stan trzeci, w skład którego wchodziło zarówno chłopstwo, jak i mieszczaństwo, nie był jednolity pod względem majątkowym, jednakże niemal całkowicie pozbawiony przywilejów i wpływu na politykę. Sytuacja ta szczególnie nie odpowiadała bogatym przedstawicielom mieszczaństwa, ponoszących ogromne ciężary na rzecz państwa. Z tego też powodu coraz większą popularnością cieszyły się nowe, oświeceniowe idee równości społecznej i przebudowy społeczeństwa, jak również zniesienia przywilejów szlacheckich.

Kolejnym czynnikiem, który wprowadzał niestabilność państwa, były rządy słabego władcy, jakim był Ludwik XVI.  Władca ów, mimo pierwotnych planów reform, nie był w stanie przełamać oporu starej arystokracji. Dodatkowo zaś zaangażował Francję w kosztowną pomoc dla rewolucji amerykańskiej, celem osłabienia pozycji Wielkiej Brytanii. Dodatkowo wielką niechęć budziła osoba królowej Marii Antoniny, pochodzącej  z Austrii i oskarżanej o wielką rozrzutność.

W takiej sytuacji napięta sytuacja czekała tylko na impuls, by wybuchnąć. Dało jej to zwołanie przez Ludwika Stanów Generalnych (zjazdu przedstawicieli wszystkich warstw) do Paryża, w roku 1789.  W zamierzeniu miało być tylko formalnością, pozwalającą na wprowadzenie nowych podatków, okazało się jednak, że zjazd ten dał impuls, który ostatecznie zapoczątkował wybuch rewolucji.

Polecamy również:

 • Rewolucja francuska - przebieg, etapy

  Rewolucja we Francji, zwana także Wielką lub też Burżuazyjną, jest jednym z najważniejszych wydarzeń nowożytnej Europy. Jest też często uważana za początek "długiego" wieku XIX-go. U podstaw rewolucji leżało niezadowolenie francuskiego społeczeństwa panującą w ich kraju sytuacją. Państwo to, mimo że zaliczano je... Więcej »

 • Rewolucja francuska - skutki, znaczenie dla Europy

  Rewolucja francuska zapoczątkowała serię jednych z największych zmian w Europie nowożytnej. Wydarzenia z lat 1789 -1799 można uznać za przełomowe nie tylko ze względu na obalenie we Francji monarchii. Po raz pierwszy od setek lat doszło bowiem do udanego przewrotu, w którym władzy nie zdobył kolejny... Więcej »

 • Ocena rewolucji francuskiej

  Rewolucja we Francji, jak również wiążące się z nią zmiany, wydarzenia i przemiany są jednym z punktów przełomowych w historii Starego Kontynentu, pierwszą próbą obalenia starego porządku. Stąd też często trudno o jednoznaczną ocenę takich wydarzeń. Wszystko zależy od punktu widzenia,... Więcej »

 • I koalicja antyfrancuska - przyczyny, ważniejsze bitwy, skutki

  W czasie pierwszych lat rewolucji francuskiej władcy europejscy byli zaniepokojeni rzeczami dziejącymi się we Francji. Obawiano się, że francuskie idee mogą przeniknąć także na terytoria ich państw i doprowadzić do kolejnych rewolucji. Z kolei we Francji istniała całkiem spora grupa zwolenników rewolucji,... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 3 =
Ostatnio komentowane
ez
• 2024-05-20 17:04:26
ok
• 2024-05-20 16:01:25
slabiutko ogólniki
• 2024-05-19 14:36:56
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20