Kongres Wiedeński - przyczyny zwołania

W wynik trwających prawie 30 lat wojen najpierw z rewolucjonistami francuskimi, później zaś z Napoloeonem, spowodowały znaczne zmiany w układzie sił politycznych Europy. Napoleon, zajmując kolejne państwa, narzucał im nowy, wzrorowany na francuskim ustrój. Tworzył też całkowicie nowe twory polityczne, jak  Związek Reński czy Księstwo Warszawskie. Stary porządek europejski został naruszony w stopniu uniemożliwiającym jego dokładną odbudowę. Mimo wszystko władcy europejscy zdawali sobie sprawę, że będą musieli wkomponować elementy zmian rewolucyjnych do nowego ładu, jaki zostanie ustanowiony po wojnie.

W celu ustalenia porządku w Europie postanowiono zorganizować zjazd monarchów i ich przedstawicieli, pozwalający na osobiste omówienie nowego kształtu Europy. Miano na nim ustalić także kwestie problematyczne, jak na przykład sprawa polska, podniesiona przez Napoleona i konieczna do załatwienia. Co jeszcze ważniejsze, zwycięskie państwa musiały podzielić się także strefami wpływów, co nie było łatwym zadaniem, zważywszy na często tradycyjnie różne kierunki dyplomacji poszczególnych władców.

W wyniku zabiegów austriackich kongres postanowiono zorganizować w Wiedniu. Kongres nie miał oficjalnego rozpoczęcia, podobnie jak oficjalnego zamknięcia, utarło się jednak datować jego początek na wrzesień 1814 roku, gdy do Wiednia przybyła już większa część delegacji państw europejskich. Ostatecznie w Wiedniu pojawiła się praktycznie cała elita ówczesnej Europy, władcy zwycięskiej koalicji, przedstawiciele pokonanej Francji i delegacje państw niemieckich i włoskich.

Obrady kongresu zostały nieco zakłócone w wyniku przejściowego powrotu do władzy Napoleona Bonaparte (słynne „sto dni”) w roku 1815 i konieczności ponownego pokonania go. Nie przeszkodziło to jednak zebranym ustalić nowego porządku panującego  w Europie. Do ostatecznego zamknięcia obrad doszło jeszcze w tym samym, 1815 roku, rozpoczynając trzydziestoletni okres względnej stabilizacji w Europie.

Polecamy również:

 • Kongres Wiedeński - przebieg obrad, uczestnicy, cele

  Kongres wiedeński, zjazd delegatów państw europejskich, mający zadecydować o kształcie Europy po wojnach napoleońskich, nie miał oficjalnego rozpoczęcia i zakończenia obrad. Generalnie przyjmuje się, że za początek obrad można uznać wrzesień-październik 1814 roku, kiedy to do Wiednia przyjeżdżały delegacje i... Więcej »

 • Klemens von Metternich - biografia, działalność

  Klemens Lothar von Metternich-Winneburg urodził się 15.05.1773 roku w Koblencji. Pochodził z arystokratycznej niemieckiej rodziny o długich tradycjach. Studiował w Strasburgu, później zaś, po wybuchu rewolucji francuskiej, w Moguncji. Od roku 1797 pracował w austriackiej służbie dyplomatycznej, był w latach... Więcej »

 • Kongres Wiedeński - postanowienia, decyzje, znaczenie

  W czasie obrad Kongresu wiedeńskiego w latach 1814 - 1815 władcy Europy próbowali zadecydować o dalszych losach kontynentu i jego mieszkańców, usuwając porządki napoleońskie i tworząc nowy układ sił w Europie. W tym celu oparli się oni na trzech podstawowych zasadach. Pierwszą z nich była restauracja... Więcej »

 • Sprawa polska na Kongresie Wiedeńskim

  W czasie obrad Kongresu Wiedeńskiego jedną z najbardziej kontrowersyjnych i wzbudzających najwięcej dyskusji spraw była kwestia polska. W wyniku zaangażowania Polaków po stronie Napoleona w niemal całej Europie ich sprawa przestała być tylko domeną państw zaborczych, zdawano też sobie sprawę, że... Więcej »

 • Święte Przymierze - pojęcie, cele, postanowienia, uczestnicy

  Car Alekander I po zwycięstwie jego kraju nad Napoleonem głęboko wierzył w swoją dziejową misję. Niektóre osoby oskarżają go wręcz o popadanie w megalomanię i mistycyzm. Widząc siebie jako zbawcę Europy, to właśnie rosyjski władca wystąpił z propozycją utworzenia organizacji, mającej na celu stać na straży... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 1 =
Ostatnio komentowane
.
• 2024-04-20 13:13:09
bez marii bylby nikim, bez pozdra
• 2024-04-18 17:47:36
walter white heisenberg?
• 2024-04-18 17:47:07
walter white?
• 2024-04-18 17:46:34
bARDZO FAJY TEKST! POWIEM SZCZERZE, ŻE MIAŁEM WZWÓD W TEMACIE PANIEN pOCKICH, ZWŁasza ...
• 2024-04-18 14:07:19