Wiosna Ludów - nazwa, geneza, przyczyny

Ład opracowany przez władców europejskich na Kongresie Wiedeńskim w roku 1815 miał  w założeniu ustabilizować sytuację w Europie i stworzyć trwały układ stosunków, idący w parze z równowagą sił. Jednocześnie monarchowie chcieli nie pozwolić już nigdy na możliwość odrodzenia się ruchów rewolucyjnych i narodowościowych w skali, w jakiej stało się to w epoce rewolucyjnej i napoleońskiej.

Okazało się jednak, że zmiany spowodowane przez epokę napoleońską nie były tak łatwe do wyrugowania, podobnie jak nie dało się zahamować procesów rozpoczętych w tym okresie. Z każdym rokiem w Europie rosła liczba osób niezadowolonych z ówcześnie panującej sytuacji. Różne było jednak podłoże owego niezadowolenia. W krajach niemieckich, włoskich i na Węgrzech miało ono charakter wybitnie narodowościowy, niepodległościowe.  Epoka napoleońska spowodowała niejako narodziny nowego narodu niemieckiego, który teraz, podzielony pomiędzy dziesiątki małych państewek, dążył do zjednoczenia. Podobnie sprawa miała się we Włoszech. Z kolei Węgrzy dążyli do uznania własnej państwowości i niezależności, w ramach monarchii habsburskiej. Nieco inne cele kierowały za to na przykład rewolucjonistami francuskimi, austriackimi czy pruskimi. W owych krajach większe niezadowolenie budziła walka z liberalnymi prądami, zarówno w życiu politycznym, jak i szeroko pojętej kulturze. Panujące w tych krajach rządy konserwatywne spotykały się z coraz większym oporem, nie brak było reformatorów głoszących potrzebę zmian, głównie liberalnych.

Rosnące napięcie w państwach europejskich kumulowało się przez lata, doprowadzając w końcu, w roku 1848, do jego rozładowania, w postaci serii mniejszych lub większych rewolucji, wystąpień i powstań. Zadziałał tu efekt domina – każde kolejne wystąpienie pociągało za sobą kolejne. Jako, że większość z owych wystąpień miała miejsce wczesną wiosną – na przełomie marca i kwietnia – wydarzenia te noszą zwykle zbiorczą nazwę Wiosny Ludów, mimo że wiele z rewolucji i wojen trwało aż do 1849 roku.

Polecamy również:

 • Wiosna Ludów we Francji - przyczyny, przebieg, skutki

  W wyniku rewolucji lipcowej w roku 1830, zwanej także „trzema dniami chwały”, doszło do zmiany na tronie francuskim.  Karola X, dążącego do wprowadzenia rządów absolutystycznych, zastąpił liberalny Ludwik Filip I. Pierwszy okres jego panowania charakteryzował się rzeczywiście dosyć łagodnym... Więcej »

 • Wiosna Ludów w Niemczech - przyczyny, przebieg, skutki

  Rewolucyjna fala, jaka ogarnęła kraje niemieckie w roku 1848, była niejako zwieńczeniem dążeń i pragnień, których początków można się doszukiwać w epoce napoleońskiej. To wtedy właśnie bowiem doszło do pojawienia się w Niemczech nowoczesnego poczucia własnej odrębności narodowej – obejmującego... Więcej »

 • Wiosna Ludów w Austrii - przyczyny, przebieg, skutki

  Do wystąpień rewolucyjnych w Cesarstwie Austriackim doszło niewątpliwie na wieść o sukcesach rewolucji w krajach niemieckich, nie należy jednak zapominać o tym, że państwo to już wcześniej borykało się z szeregiem konfliktów, wynikających z jego wielonarodowości i multikulturowości. Dodatkowym czynnikiem... Więcej »

 • Wiosna Ludów na Węgrzech - przyczyny, przebieg i skutki

  Fala rewolucji, która przetoczyła się przez Europę w roku 1848, siłą rzeczy musiała objąć też i Cesarstwo Austriackie. Państwo to od dawna nękane było ostrymi napięciami zarówno społecznymi, jak i narodowościowymi. Nic dziwnego więc, że Wiosna Ludów w Cesarstwie miała trzy, częściowo niezależne... Więcej »

 • Wiosna Ludów we Włoszech - przyczyny, przebieg, skutki

  Wystąpienia rewolucyjne na terenie współczesnych Włoch miały swoje przyczyny, podobnie jak było to w krajach niemieckich,  w cały czas drzemiących w narodzie włoskim marzeniu o zjednoczeniu kraju i utworzenia Królestwa Włoch. Za jednego z głównych wrogów i przeciwników... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 1 =
Ostatnio komentowane
.
• 2024-04-20 13:13:09
bez marii bylby nikim, bez pozdra
• 2024-04-18 17:47:36
walter white heisenberg?
• 2024-04-18 17:47:07
walter white?
• 2024-04-18 17:46:34
bARDZO FAJY TEKST! POWIEM SZCZERZE, ŻE MIAŁEM WZWÓD W TEMACIE PANIEN pOCKICH, ZWŁasza ...
• 2024-04-18 14:07:19