Wiosna Ludów na Węgrzech - przyczyny, przebieg i skutki

Fala rewolucji, która przetoczyła się przez Europę w roku 1848, siłą rzeczy musiała objąć też i Cesarstwo Austriackie. Państwo to od dawna nękane było ostrymi napięciami zarówno społecznymi, jak i narodowościowymi. Nic dziwnego więc, że Wiosna Ludów w Cesarstwie miała trzy, częściowo niezależne od siebie ogniska – w Pradze, Wiedniu i na Węgrzech.

Powstanie na Węgrzech wybuchło już 15.03.1848 roku, kiedy to patrioci i nacjonaliści węgierscy ogłosili w swoim walkę o konstytucję i szeroką autonomię (jeśli nie całkowitą wolność) w ramach państwa austriackiego. Wobec równoczesnych niepokojów w innych częściach państwa, władze cesarskie musiały początkowo podjąć rozmowę z rebeliantami, czekając na wzmocnienie własnych sił. 17.03 cesarz zgodził się na powołanie rządu węgierskiego. Było to jednak tylko działanie na zwłokę, zwłaszcza, że sami Węgrzy różnili się w kwestii swoich żądań i oczekiwań. Ostatecznie niemożliwość znalezienia porozumienia, jak również działania Austrii, popierającej bunty mniejszości słowiańskich (Chorwaci, Słoweńcy) przeciwko Węgrom doprowadziły do otwartej wojny. 22.09.1848 powstał Komitet Obrony Narodowej, na którego czele stanął znany działacz węgierski i patriota, Lajoth Kossuth. Rozpoczęto też formowanie własnych sił zbrojnych. Tymczasem zmiany zaszły też w Austrii, gdzie na tron wstąpił Franciszek Józef I, gotów zdusić wszelkie rewolucje siłą. W rezultacie wkroczenia wojsk austriackich na tereny Węgier powstańcy utracili na samym początku roku 1849 Budę i Peszt. Ostatecznie sejm węgierski, ewakuowany do Debreczyna ogłosił oficjalnie niepodległość Węgier i detronizację cesarza Franciszka Józefa. Tymczasem władca austriacki uzyskał pomoc rosyjską. Car rosyjski Mikołaj I, nie będąc nękanym rewolucjami we własnym kraju, zgodził się na pomoc w zduszeniu groźnego wystąpienia, które naruszało porządek w Europie. Armia rosyjska wkroczyła wkrótce na Węgry, przechylając skalę zwycięstwa na korzyść Austrii.

W sierpniu 1849 roku dowódcą wojsk węgierskich został Polak, generał Józef Bem (wcześniej wojskami węgierskimi dowodził też inny polski dowódca, gen. Henryk Dembiński). Nie mógł on jednak przechylić szali zwycięstwa na korzyść węgierską. 9.08.1849 Węgrzy przegrali ważną bitwę pod Temeswarem, a ostatecznie kapitulowali pod Vilagos, cztery dni później. Nieliczni zwolennicy powstania uciekli do Turcji, a na Węgry spadły liczne represje. Kraj ten został przejściowo spacyfikowany.

Polecamy również:

 • Wiosna Ludów we Francji - przyczyny, przebieg, skutki

  W wyniku rewolucji lipcowej w roku 1830, zwanej także „trzema dniami chwały”, doszło do zmiany na tronie francuskim.  Karola X, dążącego do wprowadzenia rządów absolutystycznych, zastąpił liberalny Ludwik Filip I. Pierwszy okres jego panowania charakteryzował się rzeczywiście dosyć łagodnym... Więcej »

 • Wiosna Ludów w Niemczech - przyczyny, przebieg, skutki

  Rewolucyjna fala, jaka ogarnęła kraje niemieckie w roku 1848, była niejako zwieńczeniem dążeń i pragnień, których początków można się doszukiwać w epoce napoleońskiej. To wtedy właśnie bowiem doszło do pojawienia się w Niemczech nowoczesnego poczucia własnej odrębności narodowej – obejmującego... Więcej »

 • Wiosna Ludów w Austrii - przyczyny, przebieg, skutki

  Do wystąpień rewolucyjnych w Cesarstwie Austriackim doszło niewątpliwie na wieść o sukcesach rewolucji w krajach niemieckich, nie należy jednak zapominać o tym, że państwo to już wcześniej borykało się z szeregiem konfliktów, wynikających z jego wielonarodowości i multikulturowości. Dodatkowym czynnikiem... Więcej »

 • Wiosna Ludów we Włoszech - przyczyny, przebieg, skutki

  Wystąpienia rewolucyjne na terenie współczesnych Włoch miały swoje przyczyny, podobnie jak było to w krajach niemieckich,  w cały czas drzemiących w narodzie włoskim marzeniu o zjednoczeniu kraju i utworzenia Królestwa Włoch. Za jednego z głównych wrogów i przeciwników... Więcej »

 • Wiosna Ludów na ziemiach polskich - przyczyny, przebieg, skutki

  W przeciwieństwie do większości krajów europejskich i wbrew temu, czego można by się spodziewać, Wiosna Ludów na ziemiach polskich nie wywołała większych wystąpień ludności. Miało na to wpływ kilka czynników. Najważniejszym jest względna bliskość Wiosny Ludów w stosunku do powstania... Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 5 + 2 =
Alia
2023-09-26 11:20:23
Bardzo fajne .
Ostatnio komentowane
OOOO Pan Pan Paweł!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...
• 2023-12-07 14:50:52
Słabo nie umiecie liczyć
• 2023-12-07 13:59:39
69
• 2023-12-05 21:17:13
supeer tekst
• 2023-12-05 19:33:01
e
• 2023-12-05 15:48:06