Wiosna Ludów - skutki, ocena. Jakie było znaczenie Wiosny Ludów?

W latach 1848 – 1849 przez całą Europę przetoczyła się fala wystąpień rewolucyjnych, znanych popularnie jako Wiosna Ludów. Na całym kontynencie doszło do rewolucji, zamieszek i manifestacji o różnym natężeniu i skutkach.

Stosunkowo największe zmiany zaszły we Francji, gdzie po rewolucji lutowej obalono króla Karola Filipa przejściowo powrócono do rządów republikańskich. Okazało się jednak, że były one nietrwałe i już po kilku latach ambitny polityk, jakim był Napoleon III, dał radę przejąć władzę w państwie i utworzyć II Cesarstwo.

W krajach niemieckich fala rewolucyjna obudziła ponownie pojawiające się już od czasów wojen napoleońskich nastroje zjednoczeniowe i liberalne. Ich wyrazem była działalność Parlamentu Frankfurckiego i próba nadania Niemcom wspólnej konstytucji (28.03.1849). Ostatecznie rewolucje marca 1848 zakończyły się zwycięstwem sił monarchistycznych i przywróceniem starego ładu, większość z władców jednak zachowała część liberalnych i demokratycznych reform, chcąc tym samym zapobiec możliwości wybuchu kolejnej fali rewolucji. Tak stało się np. z pruską konstytucją.

Do podobnych rezultatów doszło także w państwach włoskich, gdzie również doszło do serii wystąpień narodowościowych i liberalnych. Mimo przejściowych sukcesów, podobnie jak na terenie państw niemieckich rewolucjonistom nie udało się odnieść trwałego sukcesu.  Do roku 1849 w większości krajów włoskich przywrócono stare, konserwatywne rządy. Wydarzenia Wiosny Ludów pobudziły jednak do działania włoskich działaczy patriotycznych i spowodowały narodziny potężnego ruchu zjednoczeniowego - Risorgimento.

W Austrii dzięki zmianie na tronie i energicznym rządom Franciszka Józefa II udało się powstrzymać rozpad Cesarstwa Austriackiego, który w pewnym momencie wydawał się już nieunikniony. Okazało się jednak, że było to tylko przejściowe zwycięstwo i ostatecznie cesarz był zmuszony po przegranej wojnie z Prusami w roku 1866 zmodyfikować formę swojego państwa, przekształcając je w Austro – Węgry.

Mimo że zmiany wywołane przez Wiosnę Ludów mogłyby wydawać się krótkotrwałe, nie należy zapominać o ich długotrwałych działaniach, które niczym echo powracały w kolejnych latach. Wiosna Ludów zapoczątkowała bowiem procesy tworzenia się nowoczesnego państwa parlamentarnego, jak również przekształcenia starych monarchii w nowy typ ustroju, oparty na demokracji i parlamentaryzmie. Jednocześnie  pobudzone zostały ambicje niepodległościowe i zjednoczeniowe wielu narodów, co miało wskutek przynieść zjednoczenie dwóch narodów (Włochy i Niemcy), jak również pojawienie się antagonizmów w krajach wielonarodowych.

Komentarze (1)
Wynik działania 5 + 1 =
Kamila
2018-11-05 19:59:05
"Wiosna Ludów zapoczątkowała bowiem procesy tworzenia się nowoczesnego państwa parlamentarnego" o co chodzi w tym zdaniu?
Ostatnio komentowane
co
xd • 2020-10-30 09:40:54
Dobrze opisane jednak brakuje w środkach stylistycznych epitetu
User532750214 • 2020-10-30 09:18:09
gupi
lolxd • 2020-10-30 09:11:44
Stary siedzi na wersalce i...
Stary • 2020-10-29 19:18:40
good!
g00dguy • 2020-10-29 18:59:42