Wiosna Ludów - skutki, ocena. Jakie było znaczenie Wiosny Ludów?

W latach 1848 – 1849 przez całą Europę przetoczyła się fala wystąpień rewolucyjnych, znanych popularnie jako Wiosna Ludów. Na całym kontynencie doszło do rewolucji, zamieszek i manifestacji o różnym natężeniu i skutkach.

Stosunkowo największe zmiany zaszły we Francji, gdzie po rewolucji lutowej obalono króla Karola Filipa przejściowo powrócono do rządów republikańskich. Okazało się jednak, że były one nietrwałe i już po kilku latach ambitny polityk, jakim był Napoleon III, dał radę przejąć władzę w państwie i utworzyć II Cesarstwo.

W krajach niemieckich fala rewolucyjna obudziła ponownie pojawiające się już od czasów wojen napoleońskich nastroje zjednoczeniowe i liberalne. Ich wyrazem była działalność Parlamentu Frankfurckiego i próba nadania Niemcom wspólnej konstytucji (28.03.1849). Ostatecznie rewolucje marca 1848 zakończyły się zwycięstwem sił monarchistycznych i przywróceniem starego ładu, większość z władców jednak zachowała część liberalnych i demokratycznych reform, chcąc tym samym zapobiec możliwości wybuchu kolejnej fali rewolucji. Tak stało się np. z pruską konstytucją.

Do podobnych rezultatów doszło także w państwach włoskich, gdzie również doszło do serii wystąpień narodowościowych i liberalnych. Mimo przejściowych sukcesów, podobnie jak na terenie państw niemieckich rewolucjonistom nie udało się odnieść trwałego sukcesu.  Do roku 1849 w większości krajów włoskich przywrócono stare, konserwatywne rządy. Wydarzenia Wiosny Ludów pobudziły jednak do działania włoskich działaczy patriotycznych i spowodowały narodziny potężnego ruchu zjednoczeniowego - Risorgimento.

W Austrii dzięki zmianie na tronie i energicznym rządom Franciszka Józefa II udało się powstrzymać rozpad Cesarstwa Austriackiego, który w pewnym momencie wydawał się już nieunikniony. Okazało się jednak, że było to tylko przejściowe zwycięstwo i ostatecznie cesarz był zmuszony po przegranej wojnie z Prusami w roku 1866 zmodyfikować formę swojego państwa, przekształcając je w Austro – Węgry.

Mimo że zmiany wywołane przez Wiosnę Ludów mogłyby wydawać się krótkotrwałe, nie należy zapominać o ich długotrwałych działaniach, które niczym echo powracały w kolejnych latach. Wiosna Ludów zapoczątkowała bowiem procesy tworzenia się nowoczesnego państwa parlamentarnego, jak również przekształcenia starych monarchii w nowy typ ustroju, oparty na demokracji i parlamentaryzmie. Jednocześnie  pobudzone zostały ambicje niepodległościowe i zjednoczeniowe wielu narodów, co miało wskutek przynieść zjednoczenie dwóch narodów (Włochy i Niemcy), jak również pojawienie się antagonizmów w krajach wielonarodowych.

Polecamy również:

 • Wiosna Ludów we Francji - przyczyny, przebieg, skutki

  W wyniku rewolucji lipcowej w roku 1830, zwanej także „trzema dniami chwały”, doszło do zmiany na tronie francuskim.  Karola X, dążącego do wprowadzenia rządów absolutystycznych, zastąpił liberalny Ludwik Filip I. Pierwszy okres jego panowania charakteryzował się rzeczywiście dosyć łagodnym... Więcej »

 • Wiosna Ludów w Niemczech - przyczyny, przebieg, skutki

  Rewolucyjna fala, jaka ogarnęła kraje niemieckie w roku 1848, była niejako zwieńczeniem dążeń i pragnień, których początków można się doszukiwać w epoce napoleońskiej. To wtedy właśnie bowiem doszło do pojawienia się w Niemczech nowoczesnego poczucia własnej odrębności narodowej – obejmującego... Więcej »

 • Wiosna Ludów w Austrii - przyczyny, przebieg, skutki

  Do wystąpień rewolucyjnych w Cesarstwie Austriackim doszło niewątpliwie na wieść o sukcesach rewolucji w krajach niemieckich, nie należy jednak zapominać o tym, że państwo to już wcześniej borykało się z szeregiem konfliktów, wynikających z jego wielonarodowości i multikulturowości. Dodatkowym czynnikiem... Więcej »

 • Wiosna Ludów na Węgrzech - przyczyny, przebieg i skutki

  Fala rewolucji, która przetoczyła się przez Europę w roku 1848, siłą rzeczy musiała objąć też i Cesarstwo Austriackie. Państwo to od dawna nękane było ostrymi napięciami zarówno społecznymi, jak i narodowościowymi. Nic dziwnego więc, że Wiosna Ludów w Cesarstwie miała trzy, częściowo niezależne... Więcej »

 • Wiosna Ludów we Włoszech - przyczyny, przebieg, skutki

  Wystąpienia rewolucyjne na terenie współczesnych Włoch miały swoje przyczyny, podobnie jak było to w krajach niemieckich,  w cały czas drzemiących w narodzie włoskim marzeniu o zjednoczeniu kraju i utworzenia Królestwa Włoch. Za jednego z głównych wrogów i przeciwników... Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 3 + 3 =
Kamila
2018-11-05 19:59:05
"Wiosna Ludów zapoczątkowała bowiem procesy tworzenia się nowoczesnego państwa parlamentarnego" o co chodzi w tym zdaniu?
Ostatnio komentowane
tak
• 2023-02-05 12:47:21
Dziękuje
• 2023-02-05 10:06:49
Ok
• 2023-02-05 09:31:25
No dobra a jaki morał
• 2023-02-01 21:57:10
dzieki
• 2023-01-31 11:52:02