Wiosna Ludów w Austrii - przyczyny, przebieg, skutki

Do wystąpień rewolucyjnych w Cesarstwie Austriackim doszło niewątpliwie na wieść o sukcesach rewolucji w krajach niemieckich, nie należy jednak zapominać o tym, że państwo to już wcześniej borykało się z szeregiem konfliktów, wynikających z jego wielonarodowości i multikulturowości. Dodatkowym czynnikiem było panowanie w polityce wewnętrznej kanclerza Metternicha, skrajnego konserwatysty i katolika, którego działania w równej mierze utrzymywały państwo w całości, co doprowadziło do wzrostu napięcia i niechęci do władz.

Między 13 a 15.03.1848 roku w Wiedniu doszło do rewolucji, która wymusiła na cesarzu odsunięcie od władzy Metternicha i nadanie liberalnej konstytucji. Do podobnej rewolucji, chociaż na mniejszą skalę, doszło także w Pradze, gdzie starano się zwołać powszechny Zjazd Słowian. Do wystąpień niepodległościowych doszło też na Węgrzech.

W maju 1848 kolejna fala rewolucyjnych wystąpień w Wiedniu zmusiła cesarza do wyjazdu z miasta, które to zostało przejęte przez powstańców.  W lipcu rozpoczęły się prace ogólnoastriackiego parlamentu. Nieco wcześniej, bo w połowie czerwca, siłom austriackim udało się opanować Pragę i zakończyć trwające tam rozruchy.

W październiku fala entuzjazmu do rewolucji znacznie osłabła, co pozwoliło siłom konserwatywnym na kontratak. W październiku doszło do oblężenia nieposłusznego Wiednia, którego obroną dowodził Polak, generał Józef Bem. Miasto ostatecznie zostało zdobyte 31.10.1848 roku. Znacznie dłużej jednak trwała próba stabilizacji na Węgrzech, gdzie doszło do regularnej wojny domowej, którą stłumiły dopiero sojusznicze wojska rosyjskie.

W następstwie Wiosny Ludów stary władca Ferdynand I abdykował, a rolę odnowiciela państwa przejął bardzo młody (18 lat) Franciszek Józef I. Stłumił on ostatecznie rewolucję i przywrócił dawny porządek. W czasie rewolucji w Austrii doszło też do uwłaszczenia chłopów. Konstytucja nadana przez cesarza obowiązywała jednak tylko do 1851 roku. Wkrótce władza w monarchii austriackiej wrócila na swoje dawne, przedrewolucyjne tory.

Polecamy również:

  • Rabacja galicyjska (1846) - przyczyny, skutki - historia

    Po klęsce powstania listopadowego doszło do przejściowego osłabienia działalności spiskowej na byłych ziemiach polskich, w związku z szeregiem represji i falą zniechęcenia po klęsce. Taki stan nie mógł jednak trwać długo, wobec istnienia wśród Polaków silnych chęci do wyzwolenia się i... Więcej »

  • Powstanie krakowskie - przyczyny, przebieg (bitwy), skutki

    W następstwie decyzji Kongresu Wiedeńskiego terytorium dawnego Księstwa Warszawskiego zostało podzielone. Większość ziem trafiła ponownie we władanie zaborców, z jednym wyjątkiem – w następstwie decyzji kongresowych utworzono Wolne Miasto Kraków, znane także jako Rzeczpospolita Krakowska.... Więcej »

Komentarze (3)
Wynik działania 5 + 1 =
olwyptwy
2021-10-27 15:14:14
proste
Złota
2016-11-15 12:51:57
Zgadzam się z :)
:)
2015-11-05 15:06:20
Nieczytelne to jest i nie wiem gdzie jest przebieg
Ostatnio komentowane
ok
• 2024-05-20 16:01:25
W filmie nie ma ochronki, Ale strzały do robotników
• 2024-05-18 14:53:16
łatwe
• 2024-05-16 19:37:20
Przydatny na po prawe oceny z historii
• 2024-05-15 14:52:53
Witam, nie wiem czy jeszcze strona jest obsługiwana, ale chciałbym poinformować, iż ni...
• 2024-05-14 16:29:23