Święte Przymierze - pojęcie, cele, postanowienia, uczestnicy

Car Alekander I po zwycięstwie jego kraju nad Napoleonem głęboko wierzył w swoją dziejową misję. Niektóre osoby oskarżają go wręcz o popadanie w megalomanię i mistycyzm. Widząc siebie jako zbawcę Europy, to właśnie rosyjski władca wystąpił z propozycją utworzenia organizacji, mającej na celu stać na straży porządku w Europie i Ładu Wiedeńskiego. By to początek Świętego Przymierza. Miało ono za zadanie utrzymywanie w Europie status quo wprowadzonego przez Kongres Wiedeński, walczyć z ruchami liberalnymi i rewolucyjnymi, jak również bronić chrześcijańskich podstaw władzy monarszej. Pomysł był mocno wspierany przez wpływowego kanclerza austriackiego Klemensa von Metternicha.

Formalnie Święte Przymierze zostało utworzone 26.09.1815 roku, a jego pierwszymi (i głównymi członkami) była Rosja, Austria i Prusy. Wkrótce jednak do sojuszu zaproszono większość krajów europejskich. Z oczywistych względów nie zaproszono do przymierza Turcji. Zaproszenia z kolei nie przyjęła Anglia i Państwo Kościelne. Należy jednak przy tym zaznaczyć, że dyplomacja angielska tego okresu i tak dążyła w swojej polityce do utrzymywania „równowagi sił w Europie”.

Święte Przymierze było pierwszą próbą utworzenia tak wielkiej organizacji zrzeszającej większą część Europy. Początkowo silne, więzy między członkami Świętego Przymierza zaczęły coraz bardziej się rozluźniać, głównie z powodu różnorakich konfliktów interesów. Przymierze nie interweniowało między innymi w trakcie rewolucji we Francji i Belgii w 1830. Ostateczny kres jego istnieniu przyniosła Wiosna Ludów, w trakcie której doszło do ostatniej interwencji mającej znamiona pomocy w ramach Świętego Przymierza (Rosja wysyłające swoje wojska do stłumienia powstania na Węgrzech przeciwko Austrii w 1849 roku).

Polecamy również:

 • Kongres Wiedeński - przebieg obrad, uczestnicy, cele

  Kongres wiedeński, zjazd delegatów państw europejskich, mający zadecydować o kształcie Europy po wojnach napoleońskich, nie miał oficjalnego rozpoczęcia i zakończenia obrad. Generalnie przyjmuje się, że za początek obrad można uznać wrzesień-październik 1814 roku, kiedy to do Wiednia przyjeżdżały delegacje i... Więcej »

 • Klemens von Metternich - biografia, działalność

  Klemens Lothar von Metternich-Winneburg urodził się 15.05.1773 roku w Koblencji. Pochodził z arystokratycznej niemieckiej rodziny o długich tradycjach. Studiował w Strasburgu, później zaś, po wybuchu rewolucji francuskiej, w Moguncji. Od roku 1797 pracował w austriackiej służbie dyplomatycznej, był w latach... Więcej »

 • Kongres Wiedeński - postanowienia, decyzje, znaczenie

  W czasie obrad Kongresu wiedeńskiego w latach 1814 - 1815 władcy Europy próbowali zadecydować o dalszych losach kontynentu i jego mieszkańców, usuwając porządki napoleońskie i tworząc nowy układ sił w Europie. W tym celu oparli się oni na trzech podstawowych zasadach. Pierwszą z nich była restauracja... Więcej »

 • Sprawa polska na Kongresie Wiedeńskim

  W czasie obrad Kongresu Wiedeńskiego jedną z najbardziej kontrowersyjnych i wzbudzających najwięcej dyskusji spraw była kwestia polska. W wyniku zaangażowania Polaków po stronie Napoleona w niemal całej Europie ich sprawa przestała być tylko domeną państw zaborczych, zdawano też sobie sprawę, że... Więcej »

Komentarze (4)
Wynik działania 5 + 5 =
hsdjhds
2023-09-14 17:25:38
Dzięki przyda się :)
koteczek_to_ja
2018-09-05 16:46:57
Lol dałam dłużiszą wypowiedź i ¾ znikło no jpdll
Tgwg
2017-09-13 17:09:53
Jest dobre :) ciekawe czy dostanę 6 z historii xd
dgfgfgfg
2017-09-09 18:12:49
a cele
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
"Treść wiersza bezpośrednio nawiązuje też do istniejących wówczas, tajnych układó...
• 2024-07-02 05:43:44
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42