Sprawa polska na Kongresie Wiedeńskim

W czasie obrad Kongresu Wiedeńskiego jedną z najbardziej kontrowersyjnych i wzbudzających najwięcej dyskusji spraw była kwestia polska. W wyniku zaangażowania Polaków po stronie Napoleona w niemal całej Europie ich sprawa przestała być tylko domeną państw zaborczych, zdawano też sobie sprawę, że powrót do starego układu jest raczej niemożliwy. Pozostało tylko pytanie, jak rozwiązać kwestię polską, nie burząc jednocześnie zasad świeżo wprowadzonego ładu.

Car Aleksander I zamierzał początkowo zająć całe terytorium Księstwa Warszawskiego i podporządkować je Rosji, jednakże nie zgadzały się na to mocarstwa zachodnie z Wielką Brytanią na czele, uważające, że zachwieje to równowagą na kontynencie. Spory na ten temat były na tyle poważne, że niemal nie doprowadziły do wojny pomiędzy sojusznikami. Ostatecznie jednak znaleziono kompromis, który pozwolił na zamknięcie kwestii polskiej.

Terytorium Księstwa Warszawskiego został podzielone. Większa jego część, w tym spory kawałek ziem należących po III zaborze do Prus, została przekształcona w Królestwo Polskie, będące jednak uzależnione i związane unią personalną z Rosją. Car nadał Królestwu bardzo liberalną jak na owe czasy konstytucję, której jednak nie zawsze przestrzegano.

Wielkopolska stała się częścią Prus, jednakże oficjalnie utworzono z niej Wielkie Księstwo Poznańskie, którego namiestnikiem miał być zawsze Polak (pierwszym i ostatnim był jednak Antoni Radziwiłł). W praktyce autonomia Księstwa była iluzoryczna i stanowiło ono nierozerwalną część Prus.

Kraków został Wolnym Miastem, z własnymi władzami, ale kontrolowanymi i znajdującymi się pod pieczą wszystkich trzech mocarstw.

Podział ziem polskich po Kongresie Wiedeńskim okazał się znacznie trwalszy od pierwszego układ i przetrwał, z niewielkimi tylko zmianami, aż do 1918 roku i odzyskania niepodległości. Różnice mentalnościowe i poziomu rozwoju istniały jednak jeszcze dłużej, a w niektórych kwestiach istnieją jeszcze do dziś.

Polecamy również:

 • Kongres Wiedeński - przebieg obrad, uczestnicy, cele

  Kongres wiedeński, zjazd delegatów państw europejskich, mający zadecydować o kształcie Europy po wojnach napoleońskich, nie miał oficjalnego rozpoczęcia i zakończenia obrad. Generalnie przyjmuje się, że za początek obrad można uznać wrzesień-październik 1814 roku, kiedy to do Wiednia przyjeżdżały delegacje i... Więcej »

 • Klemens von Metternich - biografia, działalność

  Klemens Lothar von Metternich-Winneburg urodził się 15.05.1773 roku w Koblencji. Pochodził z arystokratycznej niemieckiej rodziny o długich tradycjach. Studiował w Strasburgu, później zaś, po wybuchu rewolucji francuskiej, w Moguncji. Od roku 1797 pracował w austriackiej służbie dyplomatycznej, był w latach... Więcej »

 • Kongres Wiedeński - postanowienia, decyzje, znaczenie

  W czasie obrad Kongresu wiedeńskiego w latach 1814 - 1815 władcy Europy próbowali zadecydować o dalszych losach kontynentu i jego mieszkańców, usuwając porządki napoleońskie i tworząc nowy układ sił w Europie. W tym celu oparli się oni na trzech podstawowych zasadach. Pierwszą z nich była restauracja... Więcej »

 • Święte Przymierze - pojęcie, cele, postanowienia, uczestnicy

  Car Alekander I po zwycięstwie jego kraju nad Napoleonem głęboko wierzył w swoją dziejową misję. Niektóre osoby oskarżają go wręcz o popadanie w megalomanię i mistycyzm. Widząc siebie jako zbawcę Europy, to właśnie rosyjski władca wystąpił z propozycją utworzenia organizacji, mającej na celu stać na straży... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 4 =
Ostatnio komentowane
I cóż miał rację Marek Aureliusz który chciał podbić Germanię uderzeniem przez Mor...
• 2024-07-06 19:45:33
"Treść wiersza bezpośrednio nawiązuje też do istniejących wówczas, tajnych układó...
• 2024-07-02 05:43:44
O tym, że zmienne w czasie pole elektryczne jest źródłem pola magnetycznego, napisał ...
• 2024-06-27 07:25:33
ok
• 2024-06-05 13:52:17
nadal nie umiem tego napisać
• 2024-06-04 10:48:42