Mikołaj I Romanow - biografia, polityka - historia

Mikołaj I Romanow urodził się 6.07.1796 roku w Carskim Siole. Był trzecim synem cara Pawła I. Z racji posiadania dwóch starszych braci nie był początkowo przewidziany na cara, jako że w kolejce do tronu znajdowało się jako pierwsze jego rodzeństwo. Stąd też niewielka waga, jaką przywiązywano w czasie jego nauki do spraw rządzenia i skupienie się na wykształceniu wojskowym. Dlatego też po zamordowaniu jego ojca carem został, w roku 1801, jego brat Aleksander I.

Niespodziewanie jednak, w wyniku wewnętrznych układów rodziny carskiej, drugi z braci Mikołaja, Konstanty, zrezygnował ze swoich praw do tronu w zamian za akceptację jego morganatycznego małżeństwa. Stąd też po śmierci Aleksandra I (1825) najmłodszy z braci carskich został niespodziewanie władcą Imperium.

Nowy car musiał już na samym początku swojego panowania zdławić rebelię, wszczętą przez zbuntowane wojsko, na czele którego stanęli różnoracy działacze liberalni i rewolucyjni, chcący wywalczyć tron dla Konstantego i przeprowadzić w Rosji szeroko zakrojone reformy. Wydarzenia te nazywa się powstaniem dekabrystów (od miesiąca w którym miały miejsce, grudnia). Mikołaj I pokonał buntowników i uchwycił ster władzy pewną ręką.

Do kolejnej próby jego sił doszło w roku 1830, kiedy to w Królestwie Polskim, którego był oficjalnym królem i faktycznym władcą, doszło do wybuchu powstania listopadowego. Mikołaj I odrzucił od razu możliwość układu z powstańcami, żądając bezwarunkowej kapitulacji i poddania się karze. W rezultacie w roku 1831 doszło do formalnej detronizacji króla przez władze Królestwa i wojny polsko – rosyjskiej. Siły powstańcze nie były jednak w stanie oprzeć się potężnym wojskom rosyjskim. Powstanie skończyło się ostatecznie klęską.

W roku 1849 Mikołaj I podjął decyzję o pomocy znajdującej się w ciężkiej sytuacji monarchii austriackiej, zmagającej się z powstaniem na Węgrzech. Wysłane rosyjskie korpusy przesądziły o zwycięstwie sił austriackich. Było to ostatnie działanie w praktyce sojuszu zwanego Świętym Przymierzem.

W roku 1853 car doprowadził do wybuchu wojny pomiędzy Rosją a Turcją, do której pretekstem były aspiracje Rosji do sprawowania opieki nad wszelkimi miejscami świętymi dla chrześcijan w Turcji. Wojna ta, zwana później krymską, trwała aż do 1856 roku i niespodziewanie przybrała charakter międzynarodowy, kiedy po stronie Turcji opowiedziały się Anglia, Francja i w późniejszym czasie Austria. Zdruzgotany klęskami Mikołaj I nie dożył podpisania pokoju, umierając 2.03.1855 roku.

Polecamy również:

 • Gospodarka, kultura i oświata w Królestwie Polskim

  Utworzone w roku 1815 Królestwo Polskie, powstałe niejako na gruzach Księstwa Warszawskiego, miało na celu zaspokoić ambicje niepodległościowe Polaków i przyczynić się do powstania stabilizacji we wschodniej części Europy. Z tego też powodu, jak również decyzji cara, który chciał... Więcej »

 • Powstanie listopadowe - przyczyny wybuchu

  Powstanie listopadowe było spowodowane wielokrotnym łamaniem konstytucji Królestwa Polskiego przez władze rosyjskie. Car nadając nowemu quasi-państwu konstytucję uczynił ją jedną z najbardziej liberalnych w ówczesnej Europie, jednakże prędko okazało się, że nie zamierza jej przestrzegać. Więcej »

 • Wielka Emigracja po powstaniu listopadowym - czym była? Przyczyny, znaczenie, kierunki emigracji

  Upadek powstania listopadowego w roku 1831 stanowił osobistą tragedię i wielki dylemat dla wszystkich jego uczestników. Musieli oni bowiem, często w przeciągu tylko kilku dni lub godzin, zdecydować się albo na opuszczenie terenu Królestwa Polskiego i niepewny los emigranta, albo też pozostać na jego... Więcej »

 • Filomaci i Filareci - historia, członkowie, przyczyny powstania, program

  Lata 1815-1830 są okresem, kiedy na terenie Królestwa Polskiego i ziem zabranych przez Rosję tworzyło się samoistnie wiele organizacji i stowarzyszeń o charakterze jawnym i póljawnym. Niektóre z nich były bezpośrednio związane z konspiracją i planami zrywu zbrojnego, inne zaś stawiały przed... Więcej »

 • Wielki Książę Konstanty - biografia, polityka - historia

  Konstanty Pawłowicz Romanow urodził się w Carskim Siole 8.05.1779 roku jako drugi syn cara Pawła I. Jego dzieciństwo i lata młodzieńcze upłynęły pod kuratelą babki, Katarzyny II. Był on edukowany i wychowywany wyłącznie przez osoby zaakceptowane przez nią. Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 1 =
Ostatnio komentowane
.
• 2024-04-20 13:13:09
bez marii bylby nikim, bez pozdra
• 2024-04-18 17:47:36
walter white heisenberg?
• 2024-04-18 17:47:07
walter white?
• 2024-04-18 17:46:34
bARDZO FAJY TEKST! POWIEM SZCZERZE, ŻE MIAŁEM WZWÓD W TEMACIE PANIEN pOCKICH, ZWŁasza ...
• 2024-04-18 14:07:19