Rodzaje herbów w Polsce

Wymień rodzaje herbów, jakie występują/występowały w Polsce.

Szkoła Podstawowa Historia

Odpowiedź eSzkola.pl

Szymon Ekspert eSzkola.pl
21.10.2020 12:52

- Herb rycerski, przekształcony następnie w herb szlachecki.

- Herb mieszczański (herbik), używany przez zamożne mieszczaństwo. Wywodził się z gmerku, czyli rodzinnego znaku własnościowego.

- Herb korporacji, używany przez instytucje, np. uniwersytety, czy też cechy rzemieślnicze. Herbami korporacji są również herby kościelne – biskupstw, opactw, kapituł oraz bractw religijnych.

- Herb miejski, znak identyfikacyjny miasta, wywodził się z przedstawień obecnych na pieczęciach miejskich.

- Herb państwowy, wywodził się ze znaku terytorialnego albo z herbu osobistego władcy lub herbu dynastii.

Dzięki! 1
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 2 + 1 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również: