Przyczyny i skutki upadku dynastii Jagiellonów

Pod koniec XV w. w rękach Jagiellonów znajdowały się aż cztery korony królewskie. Wszystkie one należały do synów króla Polskiego Kazimierza Jagiellończyka. Jego najstarszy potomek Władysław, był królem Czech od roku 1470 i królem Węgier od roku 1490. Kolejny z nich – Jan Olbracht objął rządy w Polsce w roku 1492. Natomiast Aleksander przejął władzę na Litwie. W tej sytuacji w posiadaniu dynastii Jagiellonów znalazło się największe w ówczesnej Europie terytorium.

Największym jednak problemem dynastii jagiellońskiej był brak męskich potomków, którzy mogliby zostać kontynuatorami rodu na danym obszarze. Tylko dwóch synów Kazimierza Jagiellończyka doczekało się w ogóle potomstwa. Jednak wnukowie Jagiellończyka – Ludwik oraz Zygmunt II, nie mieli już legalnych następców.

W roku 1515 dochodzi do zjazdu w Wiedniu. Podczas niego Zygmunt I oraz Władysław Jagiellończyk podpisali układ dynastyczny z cesarzem Maksymilianem I. W zamian za neutralność polityczną Habsburgów w konflikcie z Moskwą zgodzono się, aby w przypadku wygaśnięcia dynastii Jagiellonów na Węgrzech oraz w Czechach oba te trony przeszły w ręce Habsburgów.

Sytuacja w tych dwóch krajach zmieniała się w roku 1526. Wówczas to śmierć poniósł Ludwik Jagiellończyk podczas bitwy z Turkami pod Mohaczem. Oznaczało to w praktyce koniec panowania dynastii Jagiellonów na tronie Czech oraz Węgier. Zgodnie z ustaleniami z roku 1515, Anna Jagiellonka poślubiła Ferdynanda Habsburga. Ten ostatni – po śmierci Ludwika, zajął jego miejsce. Ze związku Ferdynanda oraz Anny urodził się Maksymilian II Habsburg. Został on następą na tronie obu państw, po śmierci swojego ojca.

Natomiast na tronie Polskim, po bezdzietnej śmierci Zygmunta II Augusta w roku 1572, został osadzony po pierwszej wolonej elekcji – Henryk Walezy. Miał on poślubić Annę Jagiellonkę, siostrę ostatniego króla polskiego z dynastii Jagiellonów. Jednak w efekcie ucieczki Walezego do Francji, nowym królem i zarazem mężem Anny Jagiellonki został Stefan Batory.Jednak jeszcze przed tym wydarzeniem Annę ogłoszono królem polskim.

Stefan Batory zmarł jednak już pod koniec roku 1587. Wówczas to Anna Jagiellonka doprowadziła do wyboru na nowego króla Polski pochodzącego ze Szwecji – Zygmunta III Wazę. Pomimo, iż przedstawiciele tej dynastii prezentowali się jako jedyni naturalni kontynuatorzy Jagiellonów, to już za następcy Zygmunta Wazy – Jana III Kazimierza, dochodzi do jego abdykacji w roku 1668. Tym samym zostaje przerwana ciągłość dynastyczna Jagiellonów w Polsce.

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 5 + 1 =
Ostatnio komentowane
ja chce biografie
• 2023-12-03 17:07:01
znacie matlandię biorę od niej kursy matematyczne
• 2023-12-03 16:32:58
słabeeeeeeeeeeeeeee
• 2023-12-03 16:01:35
Dzień dobry, może warto żebyście przeczytali choć raz utwór Borgesa, który Pańs...
• 2023-12-03 13:10:12
ie fainid i nalepiei
• 2023-12-02 12:13:26