Zygmunt August - biografia, panowanie (najważniejsze wydarzenia), dokonania

Zygmunt II August – Pochodzenie

Zygmunt II August urodził się w Krakowie w roku 1520 – był ostatnim Jagiellonem na tronie polskim. Jego ojcem był król Zygmunt I Stary, a matką księżna Mediolanu i Bari Bona Sforza. Ta ostatnia liczyła, iż jej jedyny syn urodzony 1 sierpnia – augusta, stanie się wykonawcą jej własnych ambicji politycznych.

Zygmunt August był trzykrotnie żonaty. Do pierwszego małżeństwa syna doprowadził jego ociec Zygmunt Stary, z księżniczką habsburską – Elżbietą. Była ona córką ówczesnego cesarza Ferdynanda II Habsburga. Małżeństwo to jednak nie było udane, między innymi z powodu choroby Elżbiety – epilepsji. Po jej śmierci w roku 1545 August ożenił się po raz drugi. W roku 1547 jego nową żoną została – tym razem bez zgody i wiedzy rodziny, sejmu oraz senatu Korony – Barbara Radziwiłłówna.

Po jej śmierci ożenił się po raz ostatni, w tym wypadku tylko z czysto politycznych powódek – sojusz z Habsburgami, z siostrą pierwszej żony – Katarzyną. Ze wszystkich trzech związków Zygmuntowi Augustowi nie urodził się ani jeden potomek. Doczekał się jedynie córki z nieprawego łoża ze swoja faworytą – Barbarą Gizanką. Jednak ojcostwo króla jest poddawane pod wielką wątpliwość.

Tytulatura Zygmunta II Augusta – „z Bożej łaski król Polski, wielki książę litewski, a także książę ziem: krakowskiej, sandomierskiej, sieradzkiej, łęczyckiej, kujawskiej, kijowskiej, ruskiej, wołyńskiej, pruskiej, mazowieckiej, podlaskiej, chełmińskiej, elbląskiej, pomorskiej, żmudzkiej, inflanckiej etc. pan i dziedzic”.

Zygmunt II August – Dokonania

Zygmunt August posiadał zarówno wiedzę humanistyczną oraz historyczną jak i przyrodniczą. Król władał trzema językami – łaciną, włoskim oraz niemieckim. W toku swojego panowania kolekcjonował uczone książki, z których część zachowała się do dziś.

Ponadto w okresie swoich rządów rozbudował Wawel i kaplice Zygmuntowską. Dodatkowo nastąpił wówczas rozkwit literatury oraz sztuki renesansowej. Od imienia monarchy polskiego pochodzi nazwa miasta – Augustów.

Jednym z najważniejszych wydarzeń z okresu jego panowania była zawarta w roku 1569 unia realna między Polską a Litwą, która została podpisana na sejmie w Lublinie. Przyłączono wówczas do Korony – Podlasie, Wołyń oraz Kijowszczyznę. W efekcie tych wydarzeń uformowało się najpotężniejsze na obszarze Europy Środkowo – Wschodniej państwo – Rzeczpospolita.

Za czasów Zygmunta Augusta otworzył się również nowy rozdział w kwestii zmagań o kształt granicy północno – wschodniej monarchii jagiellońskiej – związany z kwestią podziału Inflant. W wyniku tzw. układu wileńskiego z roku 1561, ostatni mistrz Zakonu Kawalerów Mieczowych w Inflantach – Gothard Kettler, uznał się świeckim lennikiem króla polskiego. W roku 1569 natomiast ustalono, iż Inflanty będą tworzyć kondominium Polski oraz Litwy.

Polecamy również:

Komentarze (1)
Wynik działania 2 + 1 =
kokoszka124
2021-01-25 12:19:04
exstra pomogło mi w pracy z historii!
Ostatnio komentowane
Ola jest fajną dziewczyną i lubi się bawić z dziećmi i jest w ogóle fajną kobietą....
• 2022-08-09 19:00:20
Rosja nadal jest państwem totalitarnym, a Polska sie nim staje.
• 2022-08-02 19:37:03
Ef. 6:12 [ 11 - 20]. 1Tes.2:13 ; 4: 8..... w tedy i dziś. Łuk.10: 16 .....
• 2022-08-01 16:36:20
To bardzo ciekawa historia godna uwagi każdego.
• 2022-07-12 15:12:25
@cotymowisz - dziękujemy za zwrócenie uwagi, wpis został poprawiony. Pozdrawiamy eszkol...
• 2022-07-07 11:03:54