Barbara Radziwiłłówna - biografia. Barbara Radziwiłłówna i Zygmunt August

Wybrany jeszcze za życia swojego ojca – Zygmunta Starego, Zygmunt August objął w roku 1548 Koronę oraz wielkie księstwo na Litwie. Szczególnie trudna okazała się pierwsza faza rządów ostatniego Jagiellona na tronie polskim. Od roku 1543 był żonaty z córką cesarza Ferdynanda I Habsburga. W chwili ślubu Habsburżanka miała siedemnaście lat, a zmarła już dwa lata później. Wtedy też zaczął się słynny i wielki romans króla z Barbarą Radziwiłłówną.

Zygmunt August i Barbara Radziwiłłówna wzięli pomimo protestów wszystkich ślub w roku 1547. Małżeństwo zostało zawarte w sekrecie oraz bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii rady – zalegalizowanie możliwego potomstwa monarchy. W momencie ujawnienia zawartego związku wybuchł skandal – małżeństwo uznano za mezalians. Starano się przy tym atakować Barbarę ze wszystkich stron – nazywać ją nawet ladacznicą litewską.

Od tego czasu rozpoczęła się walka Zygmunta Augusta o koronację Radziwiłłówny. Pomimo licznych trudność, wielu gróźb króla oraz licznych obietnic, które musiał dać w zamian – ostatecznie koronacja żony odbyła się w roku 1550.

Tak więc osoba kontrowersyjna, co najmniej jak matka króla – Bona, została nową królową. Nie trwało to jednak długo, bowiem Barbara zmarła w maju w roku 1551.

Barbara Radziwiłłówna – Pochodzenie

Barbara Radziwiłłówna urodziła się w Wilnie, prawdopodobnie pod koniec roku 1520, zmarła natomiast jak – już było wspomniane, w roku 1551 w maju w Krakowie. Była córką kasztelana wileńskiego, wdową po wojewodzie nowogrodzkim – Stanisławie Gasztołdzie.

Na jej pierwszym mężu wymarł jego ród. Ze względu na ówczesne prawo litewskie, w tej sytuacji wszelkie dobra przypadały wielkiemu księciu. W efekcie brat Barbary – Mikołaj Rudy, późniejszy hetman i najbliższy polityczny współpracownik Zygmunta Augusta, zwrócił się o pomoc w tej kwestii do królowej Bony. Chciał bowiem aby jego siostra mogła korzystać przynajmniej z części majątku po zmarłym mężu.

Dzięki tym okolicznością Radziwiłłówna w roku 1543 poznała króla Zygmunta Augusta, który przyjechał do Gieranojów w celu załatwienia kwestii spadkowych. Pobyt monarchy został wówczas przedłużony – ofiarnym powodem miała być szerząca się zaraz. Jeszcze w trakcie trwania pierwszego małżeństwa monarchy z Elżbietą, romans był kontynuowany w Wilnie.

Polecamy również:

  • Elekcja vivente rege Zygmunta Augusta - definicja, opis. Elekcja vivente rege a elekcja viritim

    Zygmunt I Stary – Król Polski w latach 1506 – 1548, był dwukrotnie żonaty. Jego drugą żoną od roku 1518 była pochodząca z możnego włoskiego rodu książąt Mediolanu – Bona Sforza. Właśnie z tego związku urodził się ostatni zasiadający na tronie polskim król z dynastii... Więcej »

  • Polityka wewnętrzna i zagraniczna Zygmunta Augusta

    Ostatni król Polski z dynastii Jagiellonów – Zygmunt II August (1520 – 1572), w wieku zaledwie dwóch lat został uznany za spadkobiercę Wielkiego Księstwa Litewskiego. Na króla Polski został koronowany w roku 1530 – jeszcze za życia swojego ojca Zygmunta I Starego. Więcej »

  • Jan Zamoyski - biografia, zasługi

    Jan Zamoyski (1542 – 1605) urodził w Skokówce jako syn Kasztelana chełmskiego Stanisława oraz Anny Herburtówny z Miżyńca. Kiedy miał 9 lat jego ojciec przeszedł na kalwinizm. Swoje pierwsze nauki Zamoyski odebrał w Krasnymstawie, a następnie wyjechał na studia historyczne oraz prawnicze do... Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 3 =
Ostatnio komentowane
OK
• 2024-02-21 20:23:35
dziękuję bardzo ratujecie mnie
• 2024-02-21 19:08:12
i
• 2024-02-20 09:57:14
Bardzo pomogło mi w zadaniu domowym
• 2024-02-18 10:48:52
skidibi tojlet
• 2024-02-16 17:21:38