Jan Zamoyski - biografia, zasługi

Jan Zamoyski (1542 – 1605) urodził w Skokówce jako syn Kasztelana chełmskiego Stanisława oraz Anny Herburtówny z Miżyńca. Kiedy miał 9 lat jego ojciec przeszedł na kalwinizm. Swoje pierwsze nauki Zamoyski odebrał w Krasnymstawie, a następnie wyjechał na studia historyczne oraz prawnicze do Europy Zachodniej.

Studiował na uniwersytetach w Paryżu, Strasburgu oraz Padwie. Przebywając w ostatnim z tych ośrodków, którego z resztą w roku 1563 został rektorem, przeszedł wówczas na katolicyzm. Tam też powstało dzieło Zamoyskiego „De Senatu Romano Libri II” – O Senacie Rzymskim Księgi Dwie.

Jan Zamoyski – Zasługi

Po powrocie do kraju w roku 1565 został sekretarzem króla polskiego – Zygmunta II Augusta. Sprawował wówczas nadzór nad archiwum koronnym. Zamoyski był zdecydowanym przeciwnikiem dynastii Habsburgów, która z czasem starała się również rozszerzyć swoje wpływy na obszarze Rzeczpospolitej.

W toku pierwszej wolnej elekcji w Polsce, stanął na czele szlachty oraz przeprowadził elekcje viritim – w praktyce oznaczało to wybór nowego króla przez ogół szlachty zebranej na elekcji, a nie przez możnowładców z senatu. Wybrano wówczas kobietę – Annę Jagiellonkę, którą Zamoyski pomógł wydać za Stefana Batorego – księcia siedmiogrodzkiego.

W momencie kiedy Batory objął tron polski, Zamoyski został jego najbliższym doradcą. Z czasem mówiono nawet, iż stał się drugą po królu najważniejszą osobą w państwie. W roku 1576 został podkanclerzem, w dwa lata później kanclerzem wielkim koronnym, a kolejno w roku 1581 – hetmanem wielkim koronnym.

W roku 1586 po śmierci Stefana Batorego, Zamoyski pomógł Zygmuntowi III Wazie zdobyć tron polski, do którego pretensje rościł sobie także Maksymilian I Habsburg. Wojska tego ostatniego zostały rozbite w roku 1588 pod Byczyną. Natomiast w latach 1601 – 1602 walczył ze Szwedami w Inflantach, zdobywając – Wolmar, Fellin oraz Biały Kamień.

Jan Zamoyski w roku 1580 po zgromadzeniu olbrzymiego majątku założył Zamość. Miasto zostało zbudowane od podstaw w stylu renesansowym. Utworzył w nim ponadto w roku 1594 Akademie Zamojską – wyższa uczenia humanistyczna. W tym ośrodku mieli się kształcić światli obywatele Rzeczpospolitej.

Polecamy również:

Komentarze (6)
Wynik działania 5 + 5 =
uuu
2021-05-06 07:14:28
no poprostu super
rusek!
2021-03-08 20:59:41
bardzo pomocne dziękuje
Damian
2019-05-15 15:43:44
Wincej informacji
:))
2019-04-30 12:29:05
elo elo 321
SiemaneManoyki
2018-04-12 11:48:57
No siema
PandaJanek
2017-05-22 15:51:44
Aha
Ostatnio komentowane
żoną Jaroslawa Iwaszkiewicza była pisarka i tłumaczka Anna Iwaszkiewiczowa z domu Lilp...
Iwona • 2021-07-19 18:40:47
"Oda do radości" to utwór Beethovena. Schiller napisał "Do Radości".
Germanista • 2021-07-10 02:59:47
Zgromadzenie Narodowe (Konwent) nie było "rządem rewolucyjnym", a parlamentem.
Andrzej • 2021-07-06 08:15:34
Czy naprawdę nie dało się tego bardziej spłycić? Gdzie jest drugi syn? Ten który p...
Andrzej Koraben • 2021-06-30 11:34:39
Ciekawe jak daleko czasowo sięgają Politycy. 2050 ? Czyli doprzodu do tyłu 2023. Grolsz...
Nick Radek • 2021-06-27 07:22:58