Dlaczego Karola nazwano „Wielkim”? Dokonania Karola Wielkiego

Polityka ekspansyjna charakteryzowała przez cały VIII w. rządy dynastii karolińskiej. Próby politycznego zjednoczenia ziem wchodzących w skład monarchii, rozszerzenie granic terytorium miały potwierdzić dominacje dynastii Karolingów. Ponad to prowadzono liczne wojny, które oprócz łupów i licznych zdobyczy, stanowiły w średniowieczu element autorytetu władcy – jego bogactwa oraz służących mu wojowników.

Z rządzącej ówcześnie dynastii najwięcej sukcesów na tym polu odniósł – Karol, nazywany Wielkim ze względu na swoje liczne dokonania w granicach własnego państwa oraz poza nimi. Karol Wielki został pierwszym średniowiecznym cesarzem, w historii zapisał się jako pogromca Arabów oraz sprawca nawrócenia sporej części plemion germańskich. Od jego imienia w językach słowiańskich pochodzi nazwa suwerennego władcy – króla.

Karol Wielki – Podboje

Na obszarach północno – wschodnich król Franków prowadził działania wojenne przeciwko Sasom. Jego celem było włączenia ich ziem do swojego państwa oraz wsparcie dla rozpoczętej na tych terenach w VIII w. chrystianizacji.

Na południowych obszarach Karol również mógł pochwalić się sukcesami. Jego działania interwencyjne na Półwyspie Apenińskim przeciwko Longobardom zaowocowały nie tylko rozbiciem ich sił ale również objęciem tronu w królestwie rządzonym do tej pory przez nich.

Oprócz tego walki prowadzone przez Karola Wielkiego w Hiszpanii z Arabami, doprowadziły do opanowania części Półwyspu Iberyjskiego. Kolejnym wielkim sukcesem militarnym króla Franków było ostateczne rozbicie państwa zbudowanego przez koczownicze plemię Awarów.

Karol Wielki – Odnowienie cesarstwa rzymskiego

W roku 800 w Wigilie Bożego Narodzenia w Stolicy Apostolskiej, papież Leon III koronował Karola Wielkiego na cesarza rzymskiego. W skutek czego doszło do odnowienia cesarstwa na zachodzie, a osoba samego cesarza miała od tej pory symbolizować obrońcę całej chrześcijańskiej europy. Cesarz miał również pełnić role inicjatora oraz protektora nawracania barbarzyńców, pogan oraz niewiernych.

Karol Wielki – Kultura

Dzięki reformom Karola Wielkiego, pierwszy raz od czasu upadku cywilizacji starożytnej możliwe było ożywienie kulturalne. Od przedstawicieli duchowieństwa zaczęto wymagać lepszego przygotowania do prowadzenia duszpasterstwa oraz misji w chrystianizowanych krajach. W tym celu rozbudowano sieć szkół oraz ujednolicono liturgię. Ogromne znaczenie miała szkoła pałacowa, która powstała na dworze króla Franków. Jej program nauczania stał się z czasem wzorem dla całego średniowiecznego szkolnictwa.

Za czasów rządów Karola Wielkiego rozwinęła się również historiografia. Z autorów zaznaczył się w dziejach zwłaszcza Einhard dzięki biografii wielkiego cesarza. Wraz z odrodzeniem piśmiennictwa, dzięki inicjatywie Karola, rozwinęła się również sztuka. Powstały liczne placówki działalności artystycznej. Budowa kaplicy i zarazem siedziby władcy w Akwizgranie, skupiła w jednym miejscu wielu architektów, malarzy czy też rzeźbiarzy. Wspierani w tym miejscu przez możnych, stworzyli okazało sztukę dworską.

Polecamy również:

 • Karol Wielki - biografia, lata panowania

  Karol swój przydomek zawdzięczał nie tylko swoim dokonaniom, ale również wysokiemu wzrostowi (podobno miał ok. 192 cm). Urodził się w roku 742. Był wnukiem Karola Młota – majordoma frankijskiego, który powstrzymał islamską inwazję oraz synem Pepina Krótkiego, pierwszego władzy z... Więcej »

 • Wojny i podboje Karola Wielkiego

  W latach 778 – 801 Karol Wielki prowadził wojny z Sasami, których ostatecznie podbił i zmusił do przyjęcia chrześcijaństwa. Następnie los Sasów podzielili Longobardowie w północnych Włoszech, których podbił w roku 774, a ich ziemie zostały włączone w obszar królestwa... Więcej »

 • Koronacja Karola Wielkiego na cesarza - okoliczności, data, znaczenie

  W latach 772 – 804 Karol Wielki prowadził kampanie wojenne przeciwko Sasom, których ostatecznie podbił i zmusił do przyjęcia chrześcijaństwa. W roku 774 w północnej Italii, pokonani przez władcę Franków zostali Longobardowie, a ich ziemie zostały włączone do królestwa Karola. W... Więcej »

 • Monarchia Karola Wielkiego - idee, struktura, funkcje

  Od roku 771 Karol Wielki zostaje jednym władcą państwa Franków. Od początku swoich rządów rozpoczyna liczne akcje zbrojne, które doprowadzają do niebywałego w historii Franków, rozszerzenia granic ich państwa. Więcej »

 • Reformy Karola Wielkiego w państwie Franków - historia, opis

  Karol Wielki (742 – 814) był królem Franków od roku 769 oraz cesarzem od roku 800. Jego ojcem był protoplasta panującej dynastii Karolingów – Pepin Krótki. W okresie swojego panowania Karol dbał o rozwój gospodarczy oraz kulturalny Państwa Franków. W tym celu... Więcej »

Komentarze (2)
Wynik działania 5 + 2 =
Ayano Chan
2019-03-02 10:02:16
Karola Wielkiego ojciec nazywał się Pepin Mały
paula
2015-04-09 12:40:40
taki sobie
Ostatnio komentowane
OK
• 2024-02-21 20:23:35
dziękuję bardzo ratujecie mnie
• 2024-02-21 19:08:12
i
• 2024-02-20 09:57:14
Bardzo pomogło mi w zadaniu domowym
• 2024-02-18 10:48:52
skidibi tojlet
• 2024-02-16 17:21:38