Rodzaje endocytozy

Omów różnice pomiędzy pinocytozą a fagocytozą.

Liceum Biologia

Odpowiedź eSzkola.pl

Avatar
Agata Ekspert eSzkola.pl
07.04.2020 14:24

Pinocytoza i fagocytoza są procesami endocytozy, czyli pobierania do komórki substancji ze środowiska zewnętrznego. Podczas pinocytozy komórka wchłania tylko substancje rozpuszczalne w wodzie m.in. białka. Wytworzone pęcherzyki pinocytarne zostają w całości strawione przy udziale lizosomów.

Podczas fagocytozy komórka pobiera ze środowiska większe elementy np. bakterie. Powstały pęcherzyk łączy się z lizosomami, co prowadzi do strawienia pobranych elementów. Po ich wchłonięciu przez komórkę błona, budująca pęcherzyk fagocytarny, wbudowuje się ponownie w błonę komórkową.

Dzięki! 0
Znasz odpowiedź na to pytanie?
Wynik działania 1 + 1 =
Wszystkie odpowiedzi (0)

Rozwiąż również:

  • Wiedza