Starożytność a średniowiecze - dwie epoki i dwie wizje świata - strona 3

w oderwaniu od Boga.

3. Średniowiecze, chociaż przez wielu uznawane za epokę „ciemną”, jest także czasem, w którym miał miejsce niesamowity rozwój życia umysłowego. Głównie dzięki działalności duchownych powstawały pierwsze szkoły, które dawały przede wszystkim umiejętności czytania i pisania. W lepszych placówkach nauczano tzw. siedmiu sztuk wyzwolonych (dialektyki, logiki, retoryki – trivium oraz geometrii, arytmetyki, astronomii i muzyki –  quadrivium). Dominującym językiem była łacina, co wiązało się z faktem, iż posługiwało się nią duchowieństwo.

4. W średniowieczu pojawiły się także pierwsze uniwersytety. Rozwijano tam program siedmiu sztuk wyzwolonych, dodając doń kursy medycyny, prawa, filozofii i teologii.

W literaturze: Średniowieczna nauka realizowała się także poprzez literaturę. Obok dzieł parenetycznych, które były kierowane głównie do prostego ludu, powstawały także liczne rozprawy filozoficzne. Do najważniejszych z nich należą m.in: „Kwestia o duszy” i „Dysputy problemowe o prawdzie” Tomasza z Akwinu oraz „Teologia chrześcijańska” Piotra Abelarda.

III. Starożytność i Średniowiecze - sztuka

a) starożytność

1. Literatura

Poezja

Początki antycznej poezji sięgają już tzw. okresu archaicznego (od VIII w. p.n.e.), kiedy tworzyli m.in. Safona oraz Tyrtajos (Tyrteusz).

Poezja antycznej Grecji dotykała rozmaitej tematyki: miłość (Safona), pieśni bojowe (Tyrtajos), pieśni biesiadne (Anakreont), sielanki i idylle (Teokryt). Podobnie było z wierszami powstającymi później w Rzymie.

Do najwybitniejszych twórców tego okresu należeli: Wergiliusz (epos „Eneida”, liczne sielanki), Owidiusz (poemat „Przemiany”, liczne utwory opiewające miłość) oraz Horacy („Wybudowałem pomnik”, wiersze miłosne, satyry).

Dramat

Starożytna Grecja była miejscem, w którym narodził się dramat. Utwory sceniczne tamtego okresu dzieliły się na dwie główne kategorie: tragedie i komedie. Pierwsze z nich często pokazywały konflikt człowieka z bogami i ich wyrokami oraz jego efekty („Król Edyp”, „Antygona”). Natomiast drugie – charakteryzowały się nastawieniem satyrycznym  oraz dosadnym językiem („Żaby”, „Sejm niewieści”).

Epika

Najwspanialszymi zabytkami starożytnego pisarstwa są właśnie eposy. To niezwykle rozbudowane dzieła pisane wierszem, które przedstawiają doniosłe wydarzenia historyczne. Świat śmiertelników przeplata się w nich z boską sferą. Najważniejsze z nich to: „Iliada”, „Odyseja” i „Eneida”.

2. Rzeźba i malarstwo

Starożytna rzeźba służyła początkowo celom religijnym, jednakże z czasem zaczęła pełnić także funkcje ozdobne. Przedstawiała ona głównie ludzkie ciała w myśl starożytnego ideału piękna.

Starożytność była także okresem rozwoju malarstwa, lecz niewiele ówczesnych dzieł przetrwało do dzisiejszych czasów. W ten sposób ozdabiano głównie ściany, a powstałe dzieła miały właśnie charakter dekoracyjny.

3. Architektura

Największe zabytki starożytności służyły do celów religijnych. Były to monumentalne budowle, wznoszone z niezwykłą starannością. Budowniczy ozdabiali je głównie ornamentyką zaczerpniętą ze świata przyrody (akant, baranie rogi). Dzisiaj budownictwo z tego okresu nazywa się architekturą klasyczną.

b) średniowiecze

1. Literatura

Poezja

Poezja średniowieczna pełniła głównie rolę religijną. Do najważniejszych utworów tego typu należą „Bogurodzica” oraz „Lament świętokrzyski”. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż w strefie silniejszych wpływów kultury śródziemnomorskiej rozwijała się również poezja miłosna, którą reprezentował m. in. Francesco Petrarka.

Dramat

W średniowieczu powstawały liczne utwory sceniczne, które wystawiane były przez przemierzające kontynent trupy aktorskie.

Polecamy również:

 • Wincenty z Kielczy - biografia, twórczość

  O Wincentym z Kielczy wiemy, że urodził się przed rokiem 1200, a zmarł po 1261 w Krakowie. Był polskim poetą tworzącym głównie po łacinie. Jest również autorem licznych kompozycji, a także hagiografii. Należał do zakonu dominikanów. Więcej »

 • Jacopone da Todi - biografia, twórczość

  Włoski poeta urodzony w  Todi w 1230 roku. Był również autorem pieśni duchowych i traktatów psychologicznych. Tworzył zarówno w języku włoskim, jak i po łacinie. Więcej »

 • Walther von der Vogelweide – biografia, twórczość

  Tworzył utwory liryczne o tematyce miłosnej, politycznej (sławił w nich m.in. króla Sycylii Fryderyka). Chętnie posługiwał się formą poezji moralizatorskiej komentując bieżące wydarzenia polityczne (pierwsze tego typu utwory powstały po 1198 roku po śmierci Henryka IV, gdy inni rywalizowali o tron –... Więcej »

 • Mikołaj z Wilkowiecka - biografia, twórczość

  Przyjmuje się, ze urodził się około roku 1524 we wsi o nazwie Wilkowiecko. Zmarł w Wieluniu 15 sierpnia 1601.  Był zakonnikiem a przy tym poetą i tłumaczem oraz autorem pism o treści religijnej. Pełnił funkcję prowincjała paulinów na Jasnej Górze (od roku 1580). Więcej »

 • Legenda o Kraku i Wandzie – streszczenie i opracowanie

  Akcja legendy rozgrywa się w Krakowie, w którym znajdował się zamek króla Kraka. W jego pieczarze zamieszkał smok, który niszczył okolicę i pożerał trzodę. Król postanowił unicestwić bestię i w tym celu wezwał do siebie Skubę. Więcej »

Komentarze (1)
Wynik działania 2 + 3 =
Nicodemus
2016-12-10 22:33:06
W tym artykule jest błąd merytoryczny. Otóż edykt mediolański, wydany przez cesarza Konstantyna I Wielkiego, dawał jedynie prawo swobody wyznawania dowolnej religii, w tym chrześcijańskiej. Skutkiem edyktu mediolańskiego było zakończenie prześladowań chrześcijan w Imperium Rzymskim. Chrześcijaństwo stało się religią panującą w starożytnym Rzymie dzięki cesarzowi Teodozjuszowi I Wielkiemu. Wydał on m. in. edykt tesaloński, który chrześcijaństwo uznawał za jedyne prawowite wyznanie. Wszelkie odstępstwa od powszechnie przyjętych dogmatów miały uznane za przestępstwo ścigane prawem. Dotyczyło to także religii pogańskich. Wskutek tego edyktu, rozpoczęło się prześladowanie pogan i heretyków.
 • Najnowsze
 • Losowe
Ostatnio komentowane
7
• 2023-06-10 12:47:08
222
• 2023-06-06 19:49:33
r
• 2023-06-06 17:41:12
git
• 2023-06-06 10:07:31