Walther von der Vogelweide – biografia, twórczość

Biografia

Urodził się w Austrii w roku 1170. Był minnesängerem (niemieckim, średniowiecznym poetą muzycznym) i poetą. Tworzył w języku średniowysokoniemieckim. Uznawany jest za najwybitniejszego przedstawiciela swojego zawodu. Pisywał poezję polityczną, ale również utwory groteskowe. Wywarł realny wpływ na rozwój poezji średniowiecznej.  Jego pochodzenie nie jest do końca znane – uważa się go po prostu za wędrownego śpiewaka.

Zmarł w 1230 roku koło Wurzburga, jak głosi jeden z jego rękopisów.