Zabytki języka polskiego

Pochodzenie języka polskiego   

Proces kształtowania się poszczególnych języków narodowych został poprzedzony czasem, gdy ludzie żyli w wielkiej wspólnocie praindoeuropejskiej i posługiwali się językiem praindoeuropejskim. Co prawda, nie zachował się on do naszych czasów, lecz badacze dokonali jego częściowej rekonstrukcji.

Wraz z kolejnymi wędrówkami ludów wspólnota rozpadała się na mniejsze grupy. Istnieje wiele hipotez co do daty ostatecznego podzielenia się wspólnoty praindoeuropejskiej, lecz żadna z nich nie wydaje się być absolutnie rozstrzygająca. Nie ma jednak wątpliwości co do tego, że zanikanie wspólnoty praindoeuropejskiej był długotrwałym procesem, do którego przyczyniły się wędrówki ludów.

Rozpad wspólnoty praindoeuropejskiej zaowocował wyodrębnieniem się języków indoeuropejskich. Z perspektywy rozwoju polszczyzny najważniejszy jest tutaj podział na języki kentumowe oraz języki satemowe. Rozgraniczenie to opierało się na skutkach palatalizacji indoeuropejskiej: w pierwszej grupie nie doszło do zmiany [k] w [s], natomiast w językach satemowych (a to do nich należały późniejsze języki słowiańskie) proces ten doprowadził do zmiany miękkiego [k] w [s].

Kolejnym etapem powstawania

Polecamy również:

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 2 =
Ostatnio komentowane
w
ldwjnd • 2021-07-27 09:06:46
żoną Jaroslawa Iwaszkiewicza była pisarka i tłumaczka Anna Iwaszkiewiczowa z domu Lilp...
Iwona • 2021-07-19 18:40:47
"Oda do radości" to utwór Beethovena. Schiller napisał "Do Radości".
Germanista • 2021-07-10 02:59:47
Zgromadzenie Narodowe (Konwent) nie było "rządem rewolucyjnym", a parlamentem.
Andrzej • 2021-07-06 08:15:34
Czy naprawdę nie dało się tego bardziej spłycić? Gdzie jest drugi syn? Ten który p...
Andrzej Koraben • 2021-06-30 11:34:39