Wincenty z Kielczy - biografia, twórczość

Biografia

O Wincentym z Kielczy wiemy, że urodził się przed rokiem 1200, a zmarł po 1261 w Krakowie. Był polskim poetą tworzącym głównie po łacinie. Jest również autorem licznych kompozycji, a także hagiografii. Należał do zakonu dominikanów.

W czasach młodości uczęszczał do krakowskiej szkoły katedralnej. Początkowo był świeckim księdzem, a od 1217 roku kapelanem krakowskiego biskupa Iwo Odrowąża. W latach 1227-1235 był kanonikiem krakowskim. Do Dominikanów wstąpił prawdopodobnie w 1237.

W latach 1258-1260 miał przebywać w Raciborzu i pełnić funkcję przeora klasztoru i konwentu dominikanów w Raciborzu.