Literatura średniowieczna - cechy charakterystyczne

Literatura średniowieczna, podobnie jak inne gałęzie sztuki powstające w tej epoce, była bardzo mocno związana z religią chrześcijańską. Pełniła przede wszystkim funkcję instrumentalną, propagując określone idee, tworząc wzorce postępowania itp. Wartość artystyczna często schodziła na drugi plan, ustępując miejsca treści. Nie oznacza to jednak, że powstające wówczas dzieła były niskich lotów pod względem kunsztu i warsztatu. Wręcz przeciwnie – twórcy tego okresu często poświęcali wiele czasu, by nadać im odpowiednią formę.

Wiele dzieł pisanych było zgodnie z ars dictandi (sztuką dyktowania), która dotyczyła całej prozy i odgrywała znaczącą rolę w ówczesnej poezji. Zakładała ona tworzenie tekstów poprzez zastosowanie zdań rozbudowanych, rytmicznych, często rymowanych.

Dwujęzyczność literatury średniowiecznej

Językiem urzędowym średniowiecznej Europy była łacina. To nią posługiwano się w kancelariach kościelnych oraz na dworach. Prości ludzie nie władali łaciną biegle, a często w ogóle. By upowszechniać kulturę, konieczne było wykonywanie przekładów tekstów łacińskich na języki narodowe. Dzięki tego rodzaju zabiegom powstawały często opasłe tomiszcza, które mogły zawierać w sobie nawet

Komentarze (0)
Wynik działania 1 + 1 =
Ostatnio komentowane
to dla matematyków, ale powinno być "na co dzień"...
ink • 2020-09-25 08:02:26
Hihi
Ewa • 2020-09-24 19:31:23
.
babeczek • 2020-09-24 14:02:56
nie wiem
linia brzegowa(półwyspy, wyspy, morza i oceany) • 2020-09-23 16:23:59
adł w końcu stoła, Podparł się w boki jak basza: »Hulaj dusza! hulaj!« woła, Ś...
 Jedzą, piją, lulki palą, Tańce, hulanka, swawola; Ledwie karczmy nie rozwalą, Cha, cha! chi, chi! hejża! hola!  Twardowski si • 2020-09-23 09:50:19