Franciszkanizm w Młodej Polsce - strona 3

pokonane zostają dwa największe demony: zło i śmierć:

Zło, które wybaczone być może, przestaje być złem

(…) kto nierozerwalnym węzłem miłości zjednoczył się ze światem i bytem śmierć nie istnieje.
    
Podobnie pojmowany franciszkanizm obecny jest w późniejszej twórczości Kasprowicza np. w „Balladzie o słoneczniku”, „Chwilach”, „Księdze ubogich”. Ekspresja hymnów zostaje zastąpiona rzeczywistą pokorą i zgodą na istniejący porządek rzeczy:

Twym czynem
Siąść na kamieniu, który się odłamał
Z odwiecznych skał,
I przez potoku odwieczny szum
Rozmawiać z Bogiem.

Na przykładzie poezji Kasprowicza widać również zmiany formalne, jakie pociągnął za sobą franciszkanizm. Następuje uproszczenie języka i znacznie ograniczenie środków artystycznych. Poeta często posługuje się także wierszem tonicznym.
    
W nurt franciszkański wpisuje się także twórczość Bronisławy Ostrowskiej (m.in. cykl „Rok zgody”). Charakterystyczne dla tej poezji jest ukazywanie łagodnego piękna przyrody, pogodzenie się z prawami życia i śmierci oraz zgodne połączenie doczesności z wiecznością:

Z życiem się, duszo, zgódź!
Z śmiercią się, duszo, zgódź!

Polecamy również:

 • Dekadentyzm w literaturze

  Dekadentyzm w literaturze polegał na wyrażaniu zniechęcenia, rozpaczy, bezsilności, niewiary w postęp i poczucia nadciągającego upadku. Artyści ukazywali obrazy rozkładu, przepowiadali koniec europejskiej kultury i manifestowali swoją niechęć dla obyczajowości mieszczańskiej. Więcej »

 • Symbolizm w literaturze

  W literaturze symbolizm najsilniej zapisał się w drugiej połowie XIX wieku, na początku przede wszystkim we Francji i Belgii, skąd przeniósł się do innych krajów. Podobnie jak w innych dziedzinach sztuki, polegał na stosowaniu symbolu jako głównego środka wyrazu. Symbol służył do wyrażenia... Więcej »

 • Impresjonizm w literaturze

  Impresjonizm zrodził się w malarstwie, gdzie był próbą uchwycenia na płótnie ulotnego wrażenia. Później nurt ten rozprzestrzenił się na inne dziedziny sztuki i znalazł zwolenników także na gruncie literatury. Podobnie jak w malarstwie, podstawowym dążeniem impresjonistów było... Więcej »

 • Ekspresjonizm w literaturze

  Poetyka ekspresjonistyczna określana jest „krzykiem duszy”, wyrazem emocji i wewnętrznych stanów artysty. Poeta miał prawo do pełnej swobody twórczej, forma dzieła literackiego nie miała znaczenia, liczyła się jego siła wyrazu, zmierzanie do absolutu. Więcej »

 • Neoromantyzm - cechy, przedstawiciele, charakterystyka

  W szerszym znaczeniu neoromantyzmem określa się całość zjawisk w literaturze Młodej Polski, w węższym oznacza tendencje romantyczne w literaturze po 1890 roku. Termin upowszechniony przez Edwarda Porębowicza za sprawą szkicu „Poezja polska nowego stulecia” (1902). Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 3 + 4 =
Ostatnio komentowane
Esa
Esa • 2022-01-21 07:10:34
b
b • 2022-01-20 22:38:51
Super
J • 2022-01-19 19:48:31
ok
k • 2022-01-19 18:05:54
No ok
Ktoś • 2022-01-19 17:29:47