Franciszkanizm w Młodej Polsce - strona 2

pierwiastkiem dionizyjskim.  
    
Wśród poetów zwolennikiem franciszkanizmu był Jan Kasprowicz ukazujący (podobnie jak Wyspiański na polichromiach) św. Franciszka jako stygmatyka i człowieka czerpiącego radość nawet z cierpienia. W „Hymnie św. Franciszka z Asyżu” Bóg nazwany jest „rozdawcą bolesnych stygmatów”. Postawa franciszkańska jest tu sposobem przezwyciężenia zła, cierpienia, lęku przed śmiercią. Z kolei dla Tadeusza Micińskiego, który nie był zwolennikiem tego nurtu, postać świętego była pretekstem do ukazania przeżycia mistycznego („Stygmaty św. Franciszka”).
    
Najpełniejszą realizacją franciszkanizmu w młodopolskiej literaturze jest twórczość Leopolda Staffa. We wstępie do przekładu „Kwiatków św. Franciszka” ujął najważniejsze z punktu widzenia epoki elementy postawy świętego: niechęć do instytucjonalizacji (czyli utworzenia formalnego zakonu), emocjonalizm, intuicjonizm, poczucie wolności, afirmację życia.  Franciszkanizm stanowi sprzeciw wobec dekadentyzmu. Autor podkreśla, że święty był antyascetą, żyjącym w harmonii z naturą, człowiekiem pełnym radości („Dusza ludzka stworzona jest dla słońca, wiosny i wesela”). O stygmatach pojawia się niewielka wzmianka. W duchu franciszkanizmu

Polecamy również:

 • Dekadentyzm w literaturze

  Dekadentyzm w literaturze polegał na wyrażaniu zniechęcenia, rozpaczy, bezsilności, niewiary w postęp i poczucia nadciągającego upadku. Artyści ukazywali obrazy rozkładu, przepowiadali koniec europejskiej kultury i manifestowali swoją niechęć dla obyczajowości mieszczańskiej. Więcej »

 • Symbolizm w literaturze

  W literaturze symbolizm najsilniej zapisał się w drugiej połowie XIX wieku, na początku przede wszystkim we Francji i Belgii, skąd przeniósł się do innych krajów. Podobnie jak w innych dziedzinach sztuki, polegał na stosowaniu symbolu jako głównego środka wyrazu. Symbol służył do wyrażenia... Więcej »

 • Impresjonizm w literaturze

  Impresjonizm zrodził się w malarstwie, gdzie był próbą uchwycenia na płótnie ulotnego wrażenia. Później nurt ten rozprzestrzenił się na inne dziedziny sztuki i znalazł zwolenników także na gruncie literatury. Podobnie jak w malarstwie, podstawowym dążeniem impresjonistów było... Więcej »

 • Ekspresjonizm w literaturze

  Poetyka ekspresjonistyczna określana jest „krzykiem duszy”, wyrazem emocji i wewnętrznych stanów artysty. Poeta miał prawo do pełnej swobody twórczej, forma dzieła literackiego nie miała znaczenia, liczyła się jego siła wyrazu, zmierzanie do absolutu. Więcej »

 • Neoromantyzm - cechy, przedstawiciele, charakterystyka

  W szerszym znaczeniu neoromantyzmem określa się całość zjawisk w literaturze Młodej Polski, w węższym oznacza tendencje romantyczne w literaturze po 1890 roku. Termin upowszechniony przez Edwarda Porębowicza za sprawą szkicu „Poezja polska nowego stulecia” (1902). Więcej »

Komentarze (0)
Wynik działania 4 + 3 =
Ostatnio komentowane
Esa
Esa • 2022-01-21 07:10:34
b
b • 2022-01-20 22:38:51
Super
J • 2022-01-19 19:48:31
ok
k • 2022-01-19 18:05:54
No ok
Ktoś • 2022-01-19 17:29:47